Akademisk læsning

Et Takeaway Teaching-forløb om læsestrategier

Akademisk læsning

Formålet med forløbet Akademisk læsning er via forslag til forskellige aktiviteter at gøre de studerende bevidste om, at akademisk læsning er noget, de skal lære, og noget, der skal planlægges.

Forløbet er bygget op omkring 3 forskellige elementer: før læsning, selve læsningen og efter læsning. Der er syv aktiviteter, som sætter de studerende i gang med at læse og bearbejde fagets tekster.

Udviklet af Stine Heger (cand.mag. i retorik og dansk) og Helle Hvass (cand.mag. i retorik og fransk), CUDiM

Video om forløbet "Akademisk læsning"

Søg

Helle Hvass

Konsulent
M
H bygn. C, 014
P +4587151687
P +4523749659