Afleveringer med underviserfeedback

Motivation

Formålet med aktiviteten er at give de studerende tekstnær skriftlig feedback på øvelser, opgaver eller delafleveringer. Ved at gøre både afleveringer og underviserfeedback tilgængelige for alle studerende, får de studerende samtidig indblik i hinandens arbejde og kan lære af underviserens feedback til andre studerende.

Udfør øvelse

 

 

  1. Studerende udarbejder og uploader individuelt eller i grupper skriftlige eller andre typer af delafleveringer.
  2. Underviser giver skriftlig feedback til hver studerende eller gruppe, hvor feedbacken er synlig for de andre studerende.
  3. Underviseren kan samle op fx i den efterfølgende undervisningsgang.

Tjenester

Google Docs eller Forum med kommentarfunktion. 

Overvejelser

Hvis der er mange studerende, er det nødvendigt at begrænse omfanget af de studerendes afleveringer.

Søg