Diskussion af faglige emner

Motivation

Formålet med aktiviteten er at engagere de studerende i en faglig diskussion om emner eller begreber med henblik på at træne de studerendes brug af fagets sprog og fagudtryk samt styrke deres evner til at argumentere. 

Udfør øvelse

 

 1. Underviseren kan vælge at samle op i den efterfølgende undervisningsgang. 
 2. Underviseren følger med i diskussionen og bidrager til, hvis nødvendigt. 
 3. De studerende diskuterer skriftligt (i grupper).
 4. Underviseren stiler et eller flere spørgsmål til de studerende - Gerne spørgsmål, der lægger op til diskussion.

   Tjenester

   Discussion Board i Blackboard, Google Docs. 

   Overvejelser

   Det kan være en god idé at afsætte et afgrænset tidsrum for underviserens deltagelse i diskussionen. 

   Søg