Diskussion af krav til opgaver

Motivation

Formålet er at give de studerende mulighed for at diskutere krav til opgaver forud for de studerendes eget arbejde med disse. 

Udfør øvelse

  1. Studerende læser eksemplariske eksamensopgaver igennem med fokus på krav til opgaver. 
  2. Studerende formulerer i grupper det mest centrale ved "en god opgave" i form af et skriftligt bidrag fx i et forum i Discussion Board. 
  3. På baggrund af de studerendes bidrag diskuterer studerende og undervisere krav til og centrale elementer af gode opgaver fx i forummet. 
  4. Underviseren kan vælge at samle op i den efterfølgende undervisningsgang.

 

Tjenester

Item og Discussion Board i Blackboard.

Overvejelser

Overvej ud fra hvilke kriterier, du udvælger de eksemplariske opgaver til de studerende, samt om diskussionen af krav til opgaven skal tage udgangspunkt i studieordningen. 

Søg