Online vejledning til studerendes større skriftlige opgaver

Motivation

Formålet med aktiviteten er at give de studerende vejledning på deres skriftlige arbejde. Ved at gøre både skriftlige afleveringer og vejledningen tilgængelige for alle studerende, får de studerende samtidig indblik i hinandens arbejde og kan lære af underviserens feedback til andre studerende. 

Udfør øvelse

 

  1. Studerende udarbejder of uploader individuelt eller i grupper skriftligt arbejde til underviseren.  
  2. Underviseren vejleder den studerende eller gruppen online via et online møde fx i Blackboard Collaborate.  
  3. Vejledningen kan være kollektiv og eventuelt kombineret med brug af opponentgrupper. 

Tjenester

Assignment, Blog og videokonference. 

Overvejelser

Overvej om du har krav til de studerende forberedelse til vejledningen, fx forberede konkrete spørgsmål eller læse hinandens opgaver. 

 

Søg