Peer feedback i grupper

Motivation

Formålet med aktiviteten er at øve de studerendes erfaring med peer-feedback. Øvelsen kan anvendes i forbindelse med akademisk skrivning og forståelse af opgavegenrer eller i forbindelse med begrebsafklaring og tekstlæsning.

Udfør øvelse

  1. Underviseren stiller en opgave til de studerende og rammesætter formen på peer feedbacken.
  2. De studerende afleverer (gruppevis) en tekst fx udkast til en problemformulering eller en redegørelse for et begreb.
  3. Grupperne giver skriftlig feedback på hinandens tekster.
  4. Grupperne mødes (evt. online) og diskuterer feedbacken mundtligt med dem de selv har givet den skriftlige feedback til og modtaget fra.

Tjenester

Blog eller Peergrade til feedbacken og online møde fx i Collaborate.

Overvejelser

Denne peer-feedback er mest velegnet til udkast undervejs i skriveprocessen fx til porfolio-opgaver. Samtidig kan det være vigtigt ikke at betragte peer-feedback som bedømmelse, men nærmere som en kritisk eller konstruktiv læsning. 

Søg