Studenteroplæg med kommentarer fra medstuderende

Motivation

Formålet med aktiviteten er at træne de studerende i at formidle inden for faget samt at kommentere på medstuderendes faglige oplæg. Aktiviteten kan ses som et alternativ til studenteroplæg i en undervisningsgang.

Udfør øvelse

  1. Underviseren stiller en opgave til de studerende og specificerer krav til oplæg. 
  2. De studerende udarbejder og afleverer deres oplæg, fx i form af blogindlæg, tidslinjer, videooplæg eller posters. 
  3. Hver studerende bliver bedt om at kommentere på og diskutere et antal af de medstuderendes oplæg, fx på en blog eller i et forum. 
  4. Underviseren kommenterer på studenteroplæggene i plenum eller skriver et opsamlende indlæg på bloggen.

Tjenester

Blog eller Discussion Board i Blackboard. 

Overvejelser

Overvej de studerendes roller før og efter oplæggene, samt hvordan feedbacken skal gives, fx om de studerende i grupper tildeles fokuspunkter. 

Søg