Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Quiz og meningsmålinger

Kort beskrivelse

Ved at bruge quiz, meningsmålinger og spørgeskemaer i din undervisningen, skaber du en mere interaktiv undervisning, hvor de studerende har mulighed for at respondere gennem en digital tjeneste undervejs i forelæsningen. Du kan også bruge quiz, meningsmålinger og spørgeskemaer som rammesat studieaktivitet, hvor de studerende skal besvare nogle spørgsmål enten før eller efter undervisningen.

Motivation 

Quiz, meningsmålinger og spørgeskemaer giver dig som underviser mulighed for at se mønstre i, hvordan de studerende svarer og på denne måde få indblik i deres forforståelse til et emne, deres aktuelle læring eller deres holdninger. Dette kan du bruge til at tilrettelægge din undervisning, give løbende bedømmelse eller repetere det faglige stof med udgangspunkt i de studerendes svar.

Ved at bruge en interaktiv undervisning undervejs i selve forelæsningen kan du engagere de studerende aktivt i det faglige stof eller skabe gode rammer for en faglig diskussion, da forskelligartede opfattelser eller faglige misforståelser tydeliggøres.

Aktiviteter

Du kan enten benytte online quizzer, tests eller student-response systems (også kaldet “clickers”), som alle muliggør, at de studerende bliver interaktive undervejs i din forelæsning. Brug af tests er nemmest som rammesatte studieaktiviteter.

 

Feedback

Ved at bruge quizzer og tests som del af din undervisning, kan de studerende få indsigt i, om de har forstået stoffet korrekt. Derved får de studerende indsigt i deres opnåede viden, hvilket du som underviser kan kommentere på og derved give en feedback på de studerendes aktuelle forståelse af det faglige stof. Derudover får du som underviser ligeledes indsigt i de studerendes vidensbehov og eventuelle faglige misforståelser, som du kan tilpasse din undervisning efter.

Faglig dialog

At bruge quiz og meningsmålinger i undervisningen giver mulighed for faglige diskussioner og understøtter, at de studerende stiller spørgsmål i undervisningen. På denne måde lægger du som underviser op til en mere inddragende og dialogisk undervisning, hvor de studerende i højere grad får en stemme. Brug f.eks. Kahoot eller Mentimeter.

Forventningsøvelse

Ved at stille de studerende spørgsmål til et endnu ukendt stof eller data kan man få dem til at reflektere over deres egne forventninger og deres forforståelser. Dette skaber større bevidsthed omkring det faktiske resultat og mulighed for at sammenligne holdets tilbagemeldinger mod et faktisk resultat, eller deres besvarelser efter selve undervisningen i emnet.

Refleksionsøvelse

Interaktiv undervisning, hvor studerende skal forholde sig til et fagligt emne, kan give de studerende en fornemmelse for, hvor deres forståelse er korrekt, og hvad de mangler at læse op på, ved at sammenligne deres faglige forståelse med andre studerendes. Dette giver mulighed for selvreguleret læring. Brug f.eks. Quizlet. 

Digitale tjenester

Ved du ikke hvilke tjenester, du kan bruge til de forskellige aktiviteter, eller hvad forskellen mellem dem er, så kan du læse mere om tjenester herunder:

Mentimeter

Mentimeter er et redskab til at foretage afstemninger under forelæsningen. Underviseren forbereder spørgsmålene, og de studerende kan så tilgå spørgsmålene online gennem deres computer eller en smartphone. Resultater af afstemningen er tilgængelig med det samme og kan vises i mange forskellige diagram-/tabeltyper. 

Kahoot

Kahoot er et redskab til at lave quizzer under forelæsningen. Det virker på mange måder ligesom Mentimeter, men fokus er her quizzer. Redskabet er lidt mere konkurrencepræget, og kan derfor nemt løfte stemningen i et forelæsningslokale. 

Test i Blackboard

Med tests kan du afprøve de studerendes forhåndsviden eller forforståelse af undervisningens væsentligste pointer. Blackboard er et sted hvor både underviser såvel som studerende alligevel færdes hver dag, derfor er det belejligt at du kan oprette en test i et kursus, hvor de studerende nemt kan tilgå den. 

Quizlet

Quizlet er et redskab, der kan oprette interaktive kort med definitioner, billeder og videoer. Disse kort kan efterfølgende bruges som baggrund for at lave quizzer eller bruges som faglige opslagsværker.

Poll Everywhere

Poll Everywhere er et redskab, der på mange måder minder om Mentimeter, men programmet er helt gratis. Programmet kan bruges af studerende eller instruktorer. For universitetets ansatte er Mentimeter dog en bedre tjeneste. 

SurveyXact

SurveyXact er er redskab der giver dig mulighed for at lave online surveys og spørgeskemaer. Du kan hurtigt indsamle data omkring dine studerende. Det kan bruges i undervisning, som en nem og hurtig måde at få et indblik i dine studerendes meninger og holdninger. 

Survey i Blackboard

En survey kan anvendes til at evaluere aktiviteter eller hele undervisningsforløb. Blackboard er et sted hvor både underviser såvel som studerende alligevel færdes hver dag, derfor er det belejligt at du kan oprette en survey i et kursus, hvor de studerende nemt kan tilgå den. 

Overvejelser

Ikke alle spørgsmål er lige velegnede for de studerende at besvare gennem multiple choice. Overvej derfor om dagens emne er muligt at “quizzificere”.

Overvej om den interaktive undervisning skal være et fast element i en forelæsningsrække? Eksempelvis som 10 minutters repetition til sidst i hver forelæsning.

Eksempel på en quiz i Kahoot

Søg

Indholdet på denne side er udviklet af Pernille Risør Elving, videnskabelig assistent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.