OM AU EDUCATE

AU Educate er en åben webressource, der deler og udvikler læringsorienterede undervisningspraksisser.

AU Educate betragter undervisning som intentionelle aktiviteter, der planlægges og gennemføres af underviseren – gerne med inddragelse af de studerende. Undervisning har i vores optik til formål at fremme tilegnelsen af viden, kunnen, indsigt samt forståelse og er tæt forbundet med de studerendes udvikling og læring.

Universitetsundervisning har ofte karakter af forelæsning, hvor de studerende sidder stille og lytter, men du har som underviser mulighed for at foretage nogle aktive didaktiske valg, lade dig inspirere af andres praksis inddrage forskellige aktiviteter samt overveje brugen af digitale tjenester både i og uden for undervisningen. Herved kan du skabe rum for, at de studerende i højere grad deltager og forholder sig aktivt til fagets indhold og metoder.

Fokus på studerendes læring

Ved at anvende forskellige undervisningsformer skaber du som underviser først og fremmest variation, hvilket virker motiverende på de studerende. Derudover skaber du rum for refleksion og dialog, nytænkning og eksperimenter, idegenerering og vidensdeling eller andre forhold, der både styrker undervisningen og de studerendes læreprocesser.

De studerendes oplevelse af studiemiljøet er forbundet med muligheden for at kunne bidrage aktivt i god og aktivitetsorienteret undervisning. Dette prøver AU Educate at opstille rammerne for.

På AU Educate finder du:

 

  • Temaer: Korte beskrivelser af emner, der har betydning for universitetsundervisning på tværs af fagområder.
  • Værktøjskassen: Forskellige konkrete værktøjer og aktiviteter, som kan bruges direkte i undervisningen.
  • Praksiseksempler: Underviseres beskrivelser af eksemplariske undervisningssituationer eller -forløb til inspiration for andre undervisere.
  • Forløb: Takeaway Teaching: Inspirationsmateriale til undervisere omkring undervisning i studiestrategier. Formatet er opbygget som konkrete forløb, som kan integreres i den faglige undervisning.
  • IT i undervisningen: Guides og vejledninger til, hvordan du kan benytte digitale medier og værktøjer i og uden for undervisningen.

Redaktionen bag AU Educate

AU Educate blev etableret i 2011 som en del af Aarhus Universitets afsatte midler til forbedring af studiemiljøet og er forankret hos Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. AU Educate er tidligere blevet kaldt Undervisermetroen men er i efteråret 2016 blevet ombygget under redaktionen af Anders Hjortskov Larsen, Pernille Risør Elving, Pernille Ellehage, Preben Olund Kirkegaard og har i denne forbindelse skiftet navn.

Redaktionen består af:

  • Anders Hjortskov Larsen, redaktør

  • Pernille Elving, redaktør

  • Pernille Ellehage, studenterredaktør

  • Hanne Balsby Thingholm, faglig koordinator

Redaktion takker de mange bidragsydere, der på forskellig vis stiller materiale og ekspertviden til rådighed på AU Educate. Kunne du være interesseret i at bidrage til AU Educate med et eksempel fra din egen praksiserfaring eller et alment værktøj, der kan inspirere andre undervisere? Læs mere på Bidrag til AU Educate.

   

Søg

Kontakt

Ressource til studerende

AU Educates søstersite AU Studypedia er et studieværktøj til alle studerende på Arts om bl.a. opgaveskrivning, litteratursøgning og studierelaterede arbejdsformer.

Billeder

Billederne på Undervisermetro er fra fotoenheden under AU Kommunikation, og er taget af Lars Kruse, Jesper Rais, Roar Paaske, Poul Ib Henriksen, Lise Balsby, Anders Trærup, Søren Kjeldgaard, Martin Gravgaard, Maria Randima eller Simon Jeppesen. Desuden anvendes billeder fra Colourbox.com.