OM AU EDUCATE

AU Educate er en åben webressource om undervisning og vejledning med det formål at dele og udvikle læringsorienterede undervisningspraksisser.

AU Educate betragter undervisning som intentionelle aktiviteter, der planlægges og gennemføres af underviseren – blandt andet i samarbejde med de studerende. 

Undervisning har i vores optik til formål at fremme tilegnelsen af viden, kunnen, indsigt samt forståelse og er tæt forbundet med de studerendes udvikling og læring. I planlægningsfasen må underviseren overveje og begrunde sammenhængen mellem mål, indhold og metoder. I gennemførelsesfasen må disse overvejelser og begrundelser præsenteres for de studerende. Derigennem får de at vide, hvad de skal lære, hvorfor de skal lære det, og hvordan de skal lære det.

Webressource til understøttelse af et bedre studiemiljø

De studerendes oplevelse af studiemiljøet er forbundet med muligheden for at kunne bidrage aktivt i god og aktivitetsorienteret undervisning. Underviserne bidrager til et godt studiemiljø ved at dele gode praksisser og lade sig inspirere af hinandens praksisformer, hvilket AU Educate opstiller rammer for.

På hjemmesiden finder du:

  • Almen didaktiske temaer, der indeholder korte beskrivelser af emner, der har betydning for universitetsundervisning på tværs af fagområder. Disse almene temaer er beskrevet kort og indeholder henvisninger til litteratur indenfor feltet til den nysgerrige læser.
  • Værktøjskassen, der indeholder forskellige værktøjer og øvelser, som kan bruges direkte i undervisningen. Værktøjerne kan indeholde konkret materiale, instruktioner og opgaver til dig som underviser og dine studerende.
  • Praksiseksempler, hvor undervisere har beskrevet eksempler fra konkrete undervisningssituationer eller -forløb. Praksiseksemplerne er skrevet til inspiration for andre undervisere og udgør eksempler på gode praksisser i undervisningssammenhænge.

 

Kunne du være interesseret i at bidrage til AU Educate med et eksempel fra din egen praksiserfaring eller et alment værktøj, der kan inspirere andre undervisere? Læs mere på Bidrag til AU Educate

Redaktionen

AU Educate blev etableret i 2011 som en del af Aarhus Universitets afsatte midler til forbedring af studiemiljøet og er forankret hos Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. AU Educate er tidligere blevet kaldt Undervisermetroen men er i efteråret 2016 blevet ombygget under redaktionen af Anders Hjortskov Larsen, Pernille Risør Elving, Pernille Ellehage, Preben Olund Kirkegaard og Hanne Balsby Thingholm og har i den forbindelse skiftet navn.

Redaktionen består af:

  • Anders Hjortskov Larsen, projektleder
  • Pernille Ellehage, studenterredaktør
  • Pernille Elving, videnskabelig assistent
  • Preben Olund Kirkegaard, faglig koordinator
  • Hanne Balsby Thingholm, faglig koordinator

Redaktion takker de mange bidragsydere, der på forskellig vis stiller materiale og ekspertviden til rådighed på AU Educate.

SØG

Kontakt

Besøg Studiemetro

AU Educates søstersite Studiemetro er et studieværktøj til alle studerende på Arts om opgaveskrivning, litteratursøgning og studierelaterede arbejdsformer. Studiemetro og AU Educate drives og vedligeholdes af Center for Undervisningsudvikling og Digital Medier.

Billeder

Billederne på Undervisermetro er fra fotoenheden under AU Kommunikation, og er taget af Lars Kruse, Jesper Rais, Roar Paaske, Poul Ib Henriksen, Lise Balsby, Anders Trærup, Søren Kjeldgaard, Martin Gravgaard, Maria Randima eller Simon Jeppesen. Desuden anvendes billeder fra Colourbox.com.