Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OM AU EDUCATE

AU Educate er en digital ressource, der formidler indhold om universitetsundervisning.

AU Educate henvender sig primært til universitetsundervisere med det formål at inspirere til at udvikle undervisningen på universitetet. Undervisningsudvikling handler ikke kun om didaktiske kompetencer som underviser, men ligeledes en orientering mod de studerendes studiekompetencer, hvilket under ét kan karakteriseres som uddannelseskompetencer.

Indhold og opbygning

Som underviser på universitetet er der mange faktorer, der skal overvejes i forhold til undervisningen. Disse faktorer involverer nogle didaktiske refleksioner og overvejelser, der er fagligt forankret i universitetspædagogikken, og som AU Educate opstiller som en række didaktiske temaer. Temaerne beskrives kort ud fra en didaktisk kontekst og er herfra bygget op i forskellige formater:

 

 • Aktiviteter: Forskellige almene aktiviteter, der knyttes op på de enkelte temaer og som kan bruges direkte i undervisningen.
 • Forløb: Takeaway Teaching: Almene forløb til undervisere, der ønsker at styrke de studerendes kompetencer  med et specifikt fokus gennem deres undervisningsforløb. Alle forløb er generiske og kan frit tilpasses og integreres i den faglige undervisning.
 • Praksiseksempler: Beskrivelse af andre underviseres praksiserfaringer med specifikke undervisningsaktivitet.
 • IT i undervisningen: Guides til hvordan du kan benytte digitale medier og teknologier i forbindelse med din undervisning.

 

Gennem ressourcen får du som underviser mulighed for at lade dig inspirere af andres praksis, reflektere over dine egne didaktiske valg, samt inddrage forskellige aktiviteter og forløb i din undervisning samt overveje brugen af digitale værktøjer både i og uden for undervisningslokalet. 

Redaktionen bag AU Educate

Indholdet på AU Educate er forankret i Center for Undervisningsudvikling og Digitale Mediers faglige arbejde med universitetspædagogik. Redaktionen udvikler indholdet i samarbejde med fageksperter fra centret og de mange bidragsydere, der på forskellig vis stiller materiale og ekspertviden til rådighed. Redaktionen består af:

 • Pernille Elving, projektleder på AU Educate

 • Hanne Balsby Thingholm, projektleder på Forløb: Takeaway Teaching

 • Anders Hjortskov Larsen, kommunikationsredaktør

 • Studenterredaktører:

  • Pernille Ellehage

  • Rasmus Hansen

  • Louise Hahn Lauridsen

Som en del af Aarhus Universitets afsatte midler til forbedring af studiemiljøet blev ressourcen etableret under navnet Undervisermetro i 2011. Ressourcen blev redesignet og videreudviklet til AU Educate i efteråret 2016.

   

Søg

Kontakt

Ressource til studerende

AU Educates søstersite AU Studypedia er et studieværktøj til alle studerende på Arts om bl.a. opgaveskrivning, litteratursøgning og studierelaterede arbejdsformer.

Billeder

Billederne på Educate.au.dk er fra fotoenheden under AU Kommunikation, og er taget af Lars Kruse, Jesper Rais, Roar Paaske, Poul Ib Henriksen, Lise Balsby, Anders Trærup, Søren Kjeldgaard, Martin Gravgaard, Maria Randima eller Simon Jeppesen. Desuden anvendes billeder fra Colourbox.com.