PRAKSISEKSEMPLER

Praksiseksempler fra andre underviseres undervisning

AU Educate indeholder en masse konkrete praksiseksempler fra undervisere på tværs af fagligheder ved Aarhus Universitet. Praksiseksemplerne er alle afprøvet i en konkret undervisningssituation og indeholder undervisernes erfaringer med de konkrete aktiviteter.

Som underviser på universitetet kan du bidrage til bedre kvalitet i undervisningen gennem deling af gode praksisser og ved at lade dig inspirere af andre underviseres praksiserfaringer.

Brug af praksiseksemplerne

Praksiseksemplerne kan bruges som inspiration til din egen undervisningspraksis, hvor du kan tilpasse de konkrete eksempler til din egen undervisning, så de passer til mål, indhold og faglighed.

 

 

Find

Alfabetisk

  

Besøg AU Studypedia

AU Educates søstersite Studypedia er et studieværktøj til alle studerende på Arts om opgaveskrivning, litteratursøgning og studierelaterede arbejdsformer. Studypedia og AU Educate drives og vedligeholdes af Center for Undervisningsudvikling og Digital Medier.