Den faglige YouTube-video

Fag: Begivenhedskultur. Kursus: Globale kulturer og medier. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: 2 x 25.

Motivation for aktiviteten

Motivationen var et ønske om at inkludere visuelle virkemidler og YouTube-videoer i den akademiske fremstilling og arbejdsproces for at understøtte læring, kompetenceudvikling og videndeling.

Centrale læringsmål for kurset

Opbygge teoretiske og kulturanalytiske kompetencer i forhold til samtidens globaliseringsprocesser.

Centrale læringsmål for aktiviteten

  • At indarbejde et af fagets temaer - deltagelses- og gør-det-selv-kultur – i fagets eksamensform
  • At udvikle formidlingsredskaber, der kombinerer mundtlige og skriftlige studiekompetencer
  • At understøtte de studerendes læring gennem en kreativ produktionsproces, hvor fagets indhold gives andre udtryk end normalt
  • At understøtte videndeling ved at de studerendes arbejde formidles i en mere ”spredbar” form.

Beskrivelse af aktiviteten

En del af eksamensformen til dette fag er, at de studerende skal producere tre minutters video, som anvendes som delelement i det klassiske oplæg ved synopsis-eksamen.

Videoen skal omhandle det samfundsproblem, som deres eksamenscase på den ene eller anden måde svarer på eller forholder sig til. På den måde bruges videoen til en slags audiovisuel faktaboks om et samfundsproblem, som de studerende derefter undersøger videre i et oplæg og gennem deres synopsis. 

Screencast-opgaven bliver stillet halvvejs gennem semesteret. Derefter holder Arts Media Lab et oplæg om retoriske virkemidler i forbindelse med at lave manuskripter og producere YouTube-film.

Tre uger senere afholder Arts Media Lab sammen med underviseren en fire timers workshop på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, hvor der bliver arbejdet med manuskripter, introduktion til redigeringsprogram samt redigering og lydoptagelse alt efter den enkelte studerendes behov og niveau.

Sideløbende med at de studerende arbejder på filmen, afleverer de en skriftlig synopsis. Filmen bliver vist til eksamen som oplæg før den mundtlige dialog. 

I dette tilfælde var det et krav, at de studerende selv skulle optræde i mindst 15 sekunder, og på den måde lave en kombination af screencast (vist skærmbillede med slides eller lignende) og film.

Udbytte af aktiviteten

De studerende har mulighed for at redigere oplægssituationen. De kan øve, filme, korrigere og redigere hjemme. Det giver dem en større kontrol over oplægssituationen, og det skærper deres præcision i forhold til formidling af opgavens indhold.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er filmproduktion de studerende går til eksamen i. De studerende går til eksamen i et fagligt indhold, hvor det visuelle er en ekstra udtryksform. Det er ikke afgørende hvor mange ”special effects”, der er blevet anvendt i produktionen, men om der bliver argumenteret akademisk, at filmen lægger sig i forlængelse af den afleverede synopsis og giver et godt oplæg til den mundtlige dialog efterfølgende.

Andre anvendelsesmuligheder

Aktiviteten kan også sagtens bruges som supplement til almindelige gruppeoplæg i løbet af året.

Værd at overveje

Man skal være indforstået med at bruge tid og kræfter på filmmediet som ”en ny blyant i penalhuset”.

Udførelsen kan sagtens gøres mere håndholdt ved at filme med smartphones og redigere på telefonen. Derudover behøver det ikke være offentligt. Filmene kan fx uploades på holdets private, lukkede YouTube-kanal eller via Blackboards videotjeneste. 

Hvad betyder screencast?

Screencast er en video med indholdet fra en computerskærm. Det kan fx være en video, der viser et slideshow. Ofte indeholder en screencast også et lydspor, hvor en person fortæller, hvad der foregår på skærmen. Se Rikke Gottfredsens video herunder for at lære mere om hvad en screencast er.

Screencast om screencast

Lær at lave screencast og faglige videoer

Arts Media Lab YouTube-kanal

Se eksempler på videoproduktioner fra undervisere og studerende.

Besøg Arts Media Labs Youtube-kanal

SØG