Repetition: Domino læringsspil

Fag: Middelalder- og Renæssancearkæologi. Kursus: Historisk arkæologi. Studieniveau: 1. semester BA. Holdstørrelse: 25

Motivation for aktiviteten

Jeg ville gerne sikre, at de studerende forstod vigtigheden af at komme godt i gang med at læse pensum fra starten af kurset uden samtidig at vifte alt for meget med pegefingeren. Samtidig ønskede jeg at sætte fokus på en del af pensum, som de erfaringsmæssigt ikke giver nok opmærksomhed.

Kort om kurset

Kurset giver en grundlæggende introduktion til fagets kilder og vidensdannelse, og de studerende bliver desuden præsenteret for hovedtræk i Danmarks historiske udvikling og materielle kultur fra vikingetid til renæssance. Aktiviteten er udviklet til at støtte sidstnævnte del. 

Aktivitetens formål

Aktiviteten skal

  • understøtte en fakta-tung blok i undervisningen gennem leg (i denne aktivitet: årstal på historiske hændelser, kongerækken i middelalder og nyere tid, periodernes karakteristika).
  • gøre dem opmærksomme på at billeder er en væsentlig del af pensum på faget, ikke kun illustrationer til tekst, og at disse skal studeres på lige fod hermed (i denne aktivitet: øve genkendelse af centrale anlæg og genstande fra perioden på billeder fra pensum).
  • hjælpe de studerende med at opbygge et godt fundament for efterfølgende discipliner på studiet.

Beskrivelse af aktiviteten

Underviser har lavet spillet, som består af række brikker (ca 60), hvor de studerende eksempelvis skal kombinere konkrete årstal med vigtige historiske begivenheder, kombinere billeder af centrale bygningsværker med lokalitetsnavn, kombinere historiske perioder med særlige karakteristika etc.

Brikkerne kan kombineres på forskellig vis, men for at alle brikker skal kunne komme ’i spil’ er alle løsninger ikke lige gode.

Der afsættes ca 45 min til øvelsen, hvor de studerende går i mindre grupper. Nogle grupper når at blive færdige på den afsatte tid, men ikke alle.

Hver gruppe får udleveret et spil, og brikkerne fordeles ligeligt mellem spillerne. Er der brikker til overs lægges de på bordet som startbrikker.

Man kan vælge at spille det ’rigtigt’, hvor hver spiller holder kortene på sin hånd hemmelige, og efter tur lægger så mange brikker til rækken som muligt. Den, der hurtigst kommer af med sine brikker, har vundet, og det er derfor i de andre spilleres interesse at opponere, hvis brikkerne bliver lagt forkert.

Man kan også vælge at spille med åbne brikker og arbejde sammen i gruppen om at få lagt brikkerne til hinanden.

Undervejs cirkulerer underviser og faciliterer processen, hvor den er gået i stå (særligt i starten, hvor det kan være lidt overvældende at overskue de mange brikker), er overdommer i tvister, og mere eller mindre diskret fejlfinder, hvor brikkerne er kombineret forkert. 

Udbytte af aktiviteten

Aktiviteten fungerer som en uhøjtidelig opsamling af en række facts. Kombinationen af konkurrence, leg og repetition fungerer glimrende. Spillet giver alle mulighed for at alle kan være aktive og byde ind. Ofte beder de studerende om at låne spillet med hjem, også i forbindelse med eksamenslæsning.

Øvelsen som et wakeup-call:

  • de skal i gang med at læse - og også lære - pensum.
  • flere skal justere deres måde at læse på: de læser typisk teksten, men glemmer at studere de for faget så vigtige billeder, som indeholder selvstændige informationer. Det problem synliggøres her, da de ofte har vanskeligt ved at identificere monumenter og genstande i spillet. 

Værd at overveje

Spillet kan tilpasses alle discipliner, hvori der indgår spørgsmål og svar, som kan formuleres kortfattet.

De studerende kan let selv lave tilsvarende spil og bruge det i repetition af pensum.

Billeder

’Konkurrencemodellen‘. Foto: Anna Kathrine Haugaard.
’Samarbejdsmodellen’. Foto: Anna Kathrine Haugaard.

Søg