Forskningsworkshop med studerende

Fag: Lingvistik. Kursus: Projektet DanTIN (Danish talk-in-interaction) har indgået i et KA-kursus og derudover været en åben, frivillig forskningsgruppe for studerende og forskere. Studieniveau: Både BA og KA. Holdstørrelse: Der har været 8-10 studerende involveret, med lidt udskiftning undervejs.

Motivation for aktiviteten

Jeg havde hypoteser fra min forskning i samtalegrammatik, som jeg ikke havde tid til at undersøge. Jeg inviterede studerende til at være med, og gruppen udviklede sammen ideen om en hjemmeside, der var motiveret af behovet for at kommunikere til andre end fagfæller.  

Centrale læringsmål for kurset

KA-kurset er en forskningsworkshop. Her er læringsmålet at kunne udføre forskning og formidle den.

Læringsmål for aktiviteten

Målet har været at beskrive dansk samtalesprog for fagfæller og at formidle dette gennem en samtalegrammatik på nettet.

Beskrivelse af aktiviteten

Jeg startede med et oplæg for studerende og ansatte på Lingvistik, hvor jeg præsenterede projektet og ti hypoteser, som jeg gerne ville have hjælp til at udforske. Studerende kunne melde sig til at være med, og vi dannede DanTIN-gruppen bestående af ca. 10 studerende og mig. Vi arrangerede møder, hvor forskellige studerende tog sig af forskellige af mine hypoteser.

Ud af dette kom beskrivelser og præsentationer, som vi diskuterede i gruppen, og som udmøntede sig i studenteropgaver, i præsentationer på fag-konferencer og i artikler til fagtidsskrifter (herunder fagfællebedømte).

I forbindelse med en invitation til en konference besluttede vi i gruppen, at få samling på de ellers ret spredte beskrivelser vi havde lavet. Vi besluttede at lave en hjemmeside med en samlet beskrivelse af grammatikken i dansk samtalesprog. Se samtalegrammatik.dk

I foråret 2013 afholdt jeg en forskningsworkshop (et modul i kandidatuddannelsen på Lingvistik) hvori DanTIN-medlemmer (både BA- og KA-studerende deltog), og vi deltog i ovennævnte konference, fik formuleret grundlaget for hjemmesiden, og i efteråret 2013 skrev vi så en samlende artikel og fik hjemmesiden op at stå. Vi lancerede den ved et større arrangement i oktober 2013, og har derefter arbejdet med at udvikle hjemmesiden og igangsætte nye forskningsprojekter. 

Udbytte af aktiviteten

Mit formål var at få lavet noget forskning, som jeg ikke ellers ville få lavet. Resultatet har overgået mine forventninger. Jeg ser konturerne af en samlet beskrivelse af dansk samtalegrammatik, noget jeg ikke havde troet muligt.

De studerende har fået ideer, jeg ikke kunne have fået selv, og deres drivkraft har en vigtig del af æren for at hjemmesiden er kommet op at stå.

Jeg havde ikke noget egentlig studiemæssigt formål, da vi startede, men jeg kan se, at de studerende har udviklet deres kompetencer mere end de ville have gjort i almindelig undervisning, og at de har opbygget et arbejdsfællesskab og fået erfaringer samt publikationer til deres CV. 

Værd at overveje

Det vigtigste er, at man som forsker selv er engageret i projektet, og at man kan se en rolle for de studerende, hvor de kan deltage som fuldgyldige deltagere. Samarbejdet fungerer som et praksisfællesskab, hvor folk lærer af hinanden, og vi indtager roller, der er bestemt af erfaring og engagement, men som hele tiden udvikler sig.

I de perioder, hvor jeg selv har haft for meget andet at se til, har arbejdet ligget lidt stille, mens det i de perioder, hvor jeg har engageret mig, har virket engagerende på flere i gruppen. 

Særligt om aktiviteten

Vi har fået støtte fra institutledelsen på Institut for Æstetik og Kommunikation i form af bidrag til at studerende kunne deltage i konferencer m.m. Institutledelsen har støttet projektet ved bl.a. også at deltage i lanceringen. Det har været en vigtig faktor.

Vi har også haft et udmærket samarbejdet med AU Kommunikation, som har tilvejebragt platformen for hjemmesiden, undervist os i at skabe og opretholde den, og har hjulpet os, når der har været problemer.  

Besøg samtalegrammatik.dk

Klik på billedet for at læse mere om dansk samtalegrammatik, som den bruges i dagligdagens samtaler. 

  

SØG

Jakob Steensig

Lektor, Ph.d.