Kulturhovedstad på læseplanen

Fag: Æstetik og Kultur. Kursus: Kultur 2. Studieniveau: BA 3. semester.

Motivation for aktiviteten

Baggrunden for denne aktivitet er at afdække, hvordan studerende kan arbejde interagerende og evaluerende med Kulturhovedstad 2017.

Centrale læringsmål for kurset

Gennem kurset skal de studerende lære

 • at demonstrere kendskab til væsentlige kulturpolitiske teoridannelser
 • at demonstrere grundlæggende historisk viden om kulturpolitik og kulturens institutionaliseringer
 • at beskrive og analysere det aktuelle kulturlivs karakter og problemstillinger, herunder kunstens placering i det kulturelle felt som helhed (lokalt, nationalt og internationalt).

Centrale læringsmål for aktiviteten

Der bliver lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende kan beskrive, analysere og vurdere kulturpolitiske og kulturinstitutionelle cases.

Beskrivelse af aktiviteten

Casearbejdet er bygget ind i et obligatorisk og defineret forløb, som generelt er med til at kvalificere og forberede/efterbearbejde de studerendes arbejde med casene. Yderligere har det faste Årsseminar (for alle ÆK-studerende og gamle kandidater) bidraget til de studerendes indføring generelt i Kulturhovedstad som EU-projekt med følgende seminarprogram.

Æstetik og Kulturs Årsseminar

Europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017: ”Rethink” – Hvad er meningen, hvad er perspektivet?

 • Uffe Østergaard, professor, CBS: ”Europæiske kulturhovedstæder – kultur, branding og europæisk identitet”
 • Anne Marit Waade, lektor, medievidenskab, AU: ”Forsker på udebane – kulturby-samarbejde mellem forskere, kulturliv og offentlige myndigheder”
 • Pia Burchardt, konsulent ved Aarhus 2017: ”IMPACT 2017”
 • Mads Lauersen, Godsbanen/Institut for (X)/B-Huset: ”Institut for (X) og den sociale designmetode”.

Opgave- og arbejdsinstruks  vedrørende casearbejdet til de studerende

De studerende får til opgave at lave en research- og interviewbaseret undersøgelse af et selvvalgt projekt under ”Rethink” – Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 med særligt fokus på forvaltningen samt refleksionen af den internationale og den europæiske dimension i projektets formulering og den hidtidige/nuværende status.

Derudover giver jeg de studerende en række instruktioner i forbindelse med deres selvvalgte casearbejde:

Caseundersøgelsen skal helst inddrage

 • Faktuel præsentation: projektets karakter, kunstnerisk-kulturelle produktion og aktivitet(er), formål/målsætning, intentioner, geografi, relation til ”Rethink” -ansøgningen, som den foreligger samt til kravene i European Capital of Culture (ECoC).
 • Undersøgelsen af projektet skal relateres til Emilia Palonens tekst (om ECoC), som de har læst i forløbet,  hendes fremstilling og analyse af ECoC i forhold til de fire interesseniveauer (lokal, regional, national, international) med fokus på det internationale niveau 
 • Hvordan lever caseprojektet op til ”Rethink”-ansøgningens centrale strategier, målsætninger, planer og mål vedrørende det europæiske og internationale?

Arbejdsproces og metoder

 • Find/diskuter et fokus eller en særlig problemstilling i jeres case
 • Læs "Interviewet. Samtalen som forskningsmetode" i Kvalitative metoder af Brinkmann & Tanggaard. Forbered interview og fordel ansvar
 • Dokumenter interview med udskrift og stikord
 • Lav en analyse af interview/research
 • Skriv caserapport på ca. to-tre sider pr. person
 • Læg rapporten i den fælles online konference
 • Alle præsenterer mundtligt deres rapport. 30 minutter pr. gruppe + 10 minutter til feedbackgruppen. Opsamling og perspektiv på cases v/alle
 • Husk angivelse af kilder og tekster plus kort procesbeskrivelse (metarefleksion).

Udbytte af aktiviteten

De studerende arbejdede sammen i 6 grupper om meget forskellige konkrete cases under Kulturhovedstads rammen: fra Bureau Detours Institut for (X) D.A.K. over Kulturremisen i Brande til Struer som ”Lydens By”.

De studerende pegede i deres evaluering af forløbet på, at de havde fået en alternativ viden om kulturpolitisk etik og egen praksis, som de ellers ikke kunne have fået gennem almindelig undervisning, og de havde fået indblik i agenternes egen (manglende) viden om Rethink og ECoC. Forløbet gav de studerende en konkret indgang til Rethink 2017 og viste dem, at de kan noget, som kan bruges: De kan faktisk være med til at ”kvalitetssikre” Kulturhovedstad 2017.

Værd at overveje

De studerende tilkendegav i slutevaluering af hele undervisningsforløbet, at det havde været intensivt og krævende, men meget lærerigt.

De påpegede dog også, at forløbet måske havde lagt sig for meget og for længe ind over undervisningsforløbet som helhed. Det blev bl.a. foreslået, at man næste år kunne overveje at

 • placere et casearbejde med Kulturhovedstad 2017 i starten af semestret
 • koncentrere og afgrænse det over et par uger som en slags introprojekt til Kultur 2., men med mulighed for at vende tilbage til det, fx i den afsluttende eksamensopgave.

Det, mener jeg også selv, vil være mere optimalt.

Læseplan og program for Æstetisk Seminar

  

SØG

Ansa Lønstrup

Ekstern lektor
M
P +4593508704