Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erfaringsudveksling om undervisning

Fag: Informationsvidenskab. 

Motivation for aktiviteten

Motivationen bag aktiviteten er et ønske fra nye undervisere om at lære om afdelingens undervisningstilgang og tale om undervisning generelt i en uformel setting. Møderne har til formål at skabe et rum, hvor underviserne kan diskutere de didaktiske rammer for undervisningen internt og dele erfaringer og udfordringer fra deres undervisningspraksis. Yderligere er møderne med til at sætte fokus på, at undervisning er et vigtigt foretagende på universitetet.

Beskrivelse af aktiviteten

Møderne foregår som frokostmøder, hvor alle de undervisere, der har lyst, kan dukke op og snakke om udfordringer i undervisningen og give råd til hinanden eller blot dele erfaringer. Det foregår i frokoststuen og bliver på forhånd sendt ud i Outlook. På den måde er der en fast systematik i, hvor og hvornår møderne foregår, så det ligestilles med andre aktiviteter på faget.

Udbytte af aktiviteten

Det at snakke om undervisning internt er med til at strømline afdelingens underviseres tilgang til undervisningen og sikre, at der er god intern kommunikation og forståelse fagene imellem, hvilket forhåbentligt smitter af på undervisningen til de studerende. Derudover er møderne med til at sikre en udvikling i den enkeltes undervisers tilgang til sin undervisning gennem pædagogisk og didaktisk fokus blandt kollegerne.

Værd at overveje

Man kan overveje, i hvor høj grad frokostmøderne skal formaliseres, og hvor ofte temaet skal fylde frokostpausen.
Søg