Semesterreflektioner

Fag: Litteraturhistorie. Kursus: Alle. Studieniveau: BA og KA. Holdstørrelse: to studerende fra hvert kursus.

Motivation for aktiviteten

Semesterrapporteringsmøder har en lang tradition på litteraturhistorie og findes i andre former i fagudvalg. Men vi fastholder formen, fordi den går helt ned på niveauet for hvert enkelt kursus.

Aktivitetens formål

  • At få studerende og undervisere til at se på forløb fra begge sider og i forhold til hele uddannelsen.
  • At studerende og undervisere sammen reflekterer over evalueringer og bringer erfaringerne videre fra semester til semester.

Beskrivelse af aktiviteten

På litteraturhistories semesterrapporteringsmøder mødes alle undervisere og repræsentanter for alle kurser og gennemgår sammen forrige semesters undervisning.

Repræsentanter for holdene vælges ved den sidste undervisningsgang.

Møderne tager ca. tre timer og har som eneste punkt på dagsordenen gennemgang af omkring femten semesterrapporter. Her adresseres både problemer og ”best practice”. Tonen er urban og konstruktiv, også hvis der har været knas med det ene eller andet.

Underviseren lægger i reglen for med en kort kommentar til sin rapport, før de studerende giver deres besyv, og så gives ordet frit. Dette gentages så igen, dog med opsamlinger på hvordan semestret har været på tværs af årgangen.

Udbytte af aktiviteten

Møderne er en hjørnesten i fagets evalueringskultur, og de giver en høj grad af medejerskab til uddannelsen, fordi man både som studerende og underviser træder ind i et forpligtende rum, der er større end det isolerede forløb.

Refleksion over faget højnes også blandt underviserne, som har mulighed for at diskutere, hvad der har fungeret godt og skidt i genkomne forløb. Samtidig er møderne væsentlige som forberedelse til studieordningsjusteringer og -ændringer, hvor man har fået en detaljeret gennemgang af uddannelsens discipliner, og særligt de studerendes perspektiv på den faglige sammenhæng.

Værd at overveje

Forskellige fagmiljøer har brug for forskellige måder at videregive erfaringer på. Men skabelsen af et rum for samtale, hvor både studerende og undervisere indgår på tværs af en uddannelse med et stærkt fokus på de enkelte kurser giver grundlag for en stærk erfaringsudveksling og for skabelsen af en gensidig respekt mellem alle parter.

Søg

Mads Rosendahl Thomsen

Professor MSO
M
H bygn. 1580, 316
P +4587163029
P +4531141419