Brug af relevante eksempler

Fag: Tysk. Kurser: Lingvistik og fonetik samt Moderne sprogbeskrivelse. Studieniveau: BA 1. semester og BA 2. semester + tilvalg. Holdstørrelse: 40-60.

Motivation for aktiviteten

En konstatering af, at ikke alle studerende nødvendigvis deler underviserens forhåndsbegejstring for disciplinen.

Kort om kurset

Med kurset opnås kompetencer i sprogbeskrivelse ud fra et teoretisk perspektiv.

Aktivitetens formål

Fastholde og udbygge den opmærksomhed og intellektuelle nysgerrighed, som de studerende som regel altid møder op med, når semestret begynder. 

Beskrivelse af aktiviteten

Formålet er i al sin korthed at arbejde hen imod, at de studerende fatter interesse for teoretisk sprogbeskrivelse. De studerende skal begribe, at undervisningens emne ikke bevæger sig i et elfenbenstårn, men er sammenvævet dels med fagets andre discipliner, dels med et levende sprogsamfund, der rummer ca. 100 millioner sprogbrugere.

Jeg sørger for i passende mængde løbende at strø korte ekskursagtige bemærkninger og spørgsmål ind i undervisningen, der tager udgangspunkt i det delemne, som jeg er i gang med at gennemgå, og som peger ud over den snævre, teoretiske sproglige ramme. Det kan være om aktuelle begivenheder i de tysktalende lande og om tysk litteratur og kulturhistorie (også på det helt jordnære plan), men også om andre sprog og sprogsamfund, som de studerende formodes at have et vist kendskab til, fx den engelsksprogede verden og Danmark.

Jeg sørger altid for at have et bredt repertoire af sådanne miniindlæg (bemærkninger, spørgsmål) parat og lægger, når jeg fremfører dem, ikke skjul på min egen begejstring for det, jeg omtaler. Det, man naturligvis skal undgå, er, at miniindlæggene bliver for lange og anekdotiske og af de studerende opfattes som noget, der afleder opmærksomheden fra undervisningens egentlige emne. Det må på ingen måde ske, for de studerende er i reglen meget bevidste om, hvad der er relevant for deres egen læring og den forestående eksamen. Derfor skal indlæggene altid være korte, rammende og absolut vedkommende, og man skal elegant og hurtigt finde tilbage til sit udgangspunkt igen.

Udbytte af aktiviteten

Jeg oplever studerende, der har et mere afbalanceret forhold til min øvelse end ellers. De, der på forhånd interesserede sig for teoretisk sprogbeskrivelse, bliver endnu mere begejstrede, idet de føler, at deres interesse også har en direkte relation til den virkelige verden, og de, der på forhånd var mindre eller slet ikke interesserede i emnet, synes i stort omfang at give udtryk for, at emnet i det mindste er relevant for deres uddannelse, og at de har lært noget i løbet af min gennemgang.

Værd at overveje

Man skal som nævnt sørge for altid at være velforberedt og veloplagt og også give udtryk for dette.  Der skal være en klar rød tråd i undervisningen, og de studerende skal have begrundet følelse af relevans, nytte og progression.

YouTube-klip med den tidligere tyske forsvarsminister

Den tidligere tyske forsvarsminister Karl-Theodor von und zu Guttenberg taler i dette klip engelsk. Jeg sætter de studerende til at spotte de steder, hvor han i sin engelske udtale røber sig som tysker.

  

Søg