Materialeøvelse: Studie af kildemateriale

Fag: Arkæologi. Kursus: Forhistorisk kultur II. Studieniveau: 1. til 4. semester.  Holdstørrelse: ubegrænset (de enkelte øvelser gennemføres i grupper á 2-4 personer).

Motivation for aktiviteten

Studieordningen kræver forståelse for de arkæologiske fremstillinger som ’fortolkninger’. Forståelsen af materiel kultur som noget, der skal ’læses’, kan vi nemmest etablere, ved at lade de studerende selv komme i gang og lege sig frem til en forståelse. Øvelsen giver de studerende en mulighed for praktisk udfoldelse.

Kort om kurset

Læringsmålene for kurset er at de studerende:

 • kan redegøre for vigtige kulturtræk og deres forandring i den sydskandinaviske forhistorie
 • viser indsigt i de basale arkæologiske grundbegreber
 • forstår de arkæologiske fremstillinger som fortolkninger
 • kan demonstrere kendskab til væsentlige fund og deres relevans til fortolkning af de forhistoriske samfund.

Aktivitetens formål

Tanken bag og målsætningen med øvelserne er at formidle nogle af de kursets centrale læringsmål:

 • indsigt i de basale arkæologiske grundbegreber
 • forståelse af arkæologiske fremstillinger som fortolkninger.

Aktivitetens formål

 • engagere de studerende i timerne gennem korte præsentationer af konkrete fund, fundpladser og problemstillinger
 • lære de studerende den korrekte måde at håndtere fundmateriale på
 • skabe en forståelse for litteraturstudiet som grundlag for tolkning af arkæologisk materiale
 • give de studerende mulighed for at arbejde praktisk med primær og autentisk kildemateriale (i stedet for den altdominerende teoretiske læring) og dermed også indfri deres forventning om, hvad arkæologi handler om.

Beskrivelse af aktiviteten

Jeg har typisk lavet fem eller seks af sådanne kasser med forskellige indhold til et hold. En øvelse til en gruppe på to til fire studerende består af følgende elementer:

 1. et følgebrev (pdf) med øvelsesteksten
 2. en kasse med tre til seks originalfund pakket i poser eller små kasser
 3. et sæt fundhandsker til hver studerende. 

Kassen til øvelse om detektorfund indeholder:

 • en abassidisk mønt/klipsølv
 • et stykke vægtlod
 • et stykke smeltet bly
 • et stykke smeltet bronze
 • et fragment af en vikingetidsfibel med dyrestilsornamentik.

Fremgangsmåde:

 1. De studerende får udleveret materialet (følgebrev, kassen med fund, fundhandsker) uden yderligere kommentarer. Kassen skal helst indeholde helt almindelige fund, som de studerende rent faktisk har en chance for at få i hænderne på en udgravning, og de studerende skal under hele seancen huske at bruge handsker og håndtere fundene på korrekt vis.
 2. De studerende får mulighed til at arbejde med fundene og løse opgaven i et bearbejdningsrum eller derhjemme i mindst én dag. Det fungerer bedst, når de arbejder hjemme, men det er lidt kritisk, da der er tale om originalfund.
 3. de studerende præsenterer deres fund for de andre studerende og viser deres fund (både billeder og originalerne) til klassen.
 4. oplægsholdere, tilhørere og underviser indgår i en dialog om resultaterne.

Vigtigt at huske:

 • Fundkomplekserne og forholdene er ren konstruktion, med inspiration fra reelle fundpladser, og fundene hører ikke sammen (det betyder ikke noget i denne sammenhæng)
 • fundene skal holdes ’neutrale’, det vil sige, at de ikke må medføre yderligere informationer. Det skal være en leg for de studerende!
 • Den meget rigide ramme med spørgsmål, som de studerende bliver bedt om at besvare, er bevidst. Præsentationer på dette stadie af studiet kræver, at de studerende bliver vejledt i, hvordan de skal gøre, og at der foreligger en klar skabelon.

De studerende skal løse opgaverne alene og uden hjælp fra underviseren. Det skal være en leg! Den udvalgte litteratur behøver ikke give dem svar på alle spørgsmål, som stilles. Min erfaring er, at det fungerer fint. De behøver ingen hjælp, hvis det er på dette stadie.

Udbytte af aktiviteten

 • De studerende etablerer et kendskab til vigtige fundkategorier og kan erfaringsmæssigt også anvende det i den efterfølgende uddannelsesudgravning
 • Udover kendskab til vigtige fund får de studerende indblik i studiet af topografiske aspekter ved at skulle forholde sig til den landskabelige kontekst af fundene, og de får indblik i brugen af sekundære kildekategorier som fx stednavne.

Tildelingen af rollen som museumsinspektør hjælper nogle af de ellers generte og passive studerende til at komme frem og præsentere for hele kurset, og det har en positiv afsmittende effekt for diskussionsklimaet i det hele taget. Derfor er det en god idé at gennemføre øvelsen i begyndelsen af kurset.

Tilpasning af aktiviteten

 • Øvelsen kan udbygges og tilpasses til fx fundmateriale fra andre tidsperioder eller geografiske kontekster
 • Man kunne også få de studerende til at udarbejde korte skriftlige bidrag – lave en fiktiv fundberetning til museets arkiv eller en SKALK-artikel med udgangspunkt i scenariet.

Materialer til aktiviteten

Kasse med typiske fund fra bebyggelseskontekst og følgebrev (pdf).

  

Søg

Andres Dobat

Lektor
M
H bygn. 4215, 124
P +4587162094
P +4541118689