Prezi som samarbejdsværktøj

Fag: Informationsvidenskab. Kursus: Kommunikation på internettet. Studieniveau: KA. Holdstørrelse: 25.

Motivation for aktiviteten

Præsentationsværktøjet Prezi kan bruges til mere end at lave præsentationer, og jeg bruger det til at fremme collaborative learning på holdet. Det er en god måde at aktivere alle studerende i at arbejde med et emne – uden jeg behøver at bruge en masse tid på forberedelse.

Kort om kurset

Med kurset lærer de studerende at:

  • Kunne bruge kommunikationsformer på internettet eller i andre digitale kontekster
  • Kunne analysere digitale mediers betydning for menneskelige kommunikationsprocesser i envejs- såvel som flervejskommunikation
  • Indgå i en faglig dialog om digitale mediers betydning for kommunikation og kommunikative kontekster.

Aktivitetens formål

  • Selvstændig refleksion og collaboration
  • Lære de studerende, at deres fælles viden og det, de kan komme frem til, kan være lige så godt som det, jeg kan fortælle dem.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten fylder en hel forelæsning. Som forberedelse har de studerende læst nogle tekster, og alt efter hvor meget de skal styres i deres selvstændige arbejde, så har jeg måske også givet dem nogle andre resurser, som fx YouTube-videoer eller lignende, der kan spore dem ind på, hvad det skal handle om.

Før undervisningen går i gang, har jeg lavet en Prezi med emnet i midten, som er fælles for hele holdet. Derefter vælger enten jeg eller holdet i fællesskab en række temaer, sådan at hver gruppe får deres eget tema, som de sammen skal arbejde på.

Det afhænger af emnets sværhedsgrad og hvad jeg gerne vil have ud af øvelsen, om jeg selv vælger temaet eller vi gør det sammen på holdet.

Hvis jeg er flink, så kan jeg lede arbejdet i en bestemt retning og prøve at styre de studerende ved at give dem nogle emner. Men jeg kan også udfordre dem ved at spørge, hvad de selv synes er relevant: Nu skal vi have fyldt den her ud. Hvad synes I?

De studerende bliver delt ind i grupper og bruger hele forelæsningen på at bygge en resurse inden i vores fælles Prezi i form af tekst, video, billeder etc. – alt hvad de kan finde på i relation til emnet. Alle resurser kan hentes ind.

Man kan være op til 12 personer af gangen i en Prezi, så det betyder, at alle grupper kan arbejde samtidig på Prezi'en.

Jeg er hele tiden til stede, går rundt i lokalet og snakker med holdet og svarer på spørgsmål. Ca. en gang i timen stopper jeg deres arbejde, og så bruger vi tre minutter på hver gruppe, hvor de fortæller hvad de sidder og laver, og vi snakker om det fælles på holdet.

Hvis der er noget ved et emne, som stadig er meget åbent eller uafklaret hos en gruppe, når forelæsningen er slut, så beder jeg dem om at runde det af og formidle det, så andre kan forstå det. Men hvis gruppernes emne allerede er afrundet, så gør jeg ikke mere.

Udbytte af aktiviteten

25 mennesker samlet i et rum kan mere end én person.

Når så mange sidder samlet og arbejder med et emne, sker det nemt, at de studerende finder ud af noget, som jeg måske ikke vidste i forvejen. Eller de finder en ny vinkel på noget, ved at arbejde med det på en anden måde end jeg ville have gjort.

For de studerende bliver deres Prezi en resurse, som de kan vende tilbage til. Den er en rå samling af materialer, som de kan trække på i resten af forløbet og bruge til deres eksamen.

For underviseren er det en nem måde at vende sin undervisning på hovedet. De studerende er aktive hele forlæsningen, og vi bruger vores tid meningsfuldt ved at arbejde sammen.

Refleksioner over aktiviteten

Det er ikke nødvendigt, at hverken du eller dine studerende kender Prezi på forhånd. Det er nemt at bruge, og 'learn as you go' kan sagtens være en del af aktiviteten.

De studerende kan godt være kritiske overfor aktiviteten, fordi de har en forventning om, at jeg skal gøre mere, end jeg rent faktisk gør. Nogle studerende vil gerne have, at jeg fortæller dem, hvad de 'rigtige' svar er, og de er usikre på om deres materiale er godt nok.

Det er en vigtigt pointe, at de studerende lærer meget ved at skulle arbejde med emnet selv – også selvom de synes, det er svært. De lærer meget af at arbejde uden min indblanding, og de skal også lære at tro på kvaliteten af det, de selv fremstiller peer-to-peer. Derudover er jeg jo tilstede under hele aktiviteten, og jeg skal derfor nok gribe ind, hvis nogen er på vej i en uhensigtsmæssig retning.

Hvad er Prezi?

Hvad er Prezi?

Fælles Prezi om communities og netværk

Søg