Refleksion: Tværfaglige perspektiver på et tema

Fag: HUMfag. Kursus: Kultur og erindring. BA 3. semester. Holdstørrelse: 25.

Motivation for aktiviteten

Ved tidligere forløb med studerende fra forskellige fag savnede jeg og de studerende større interaktion og mulighed for at lære af hinanden. Aktiviteten giver mulighed for at lære ’bastardfaget’ Kultur og erindring bedre at kende gennem de studerendes respektive grundfag.

Kort om kurset

Med kurset skal den studerende lære:

  • demonstrerer forståelse af fagets grundlæggende teori
  • at afgrænse, analysere og formidle et genstandsområde med fokus på kulturel erindring
  • at operationalisere og inddrage en eller flere teoretiske positioner i forbindelse med analysen
  • at anlægge et tværfagligt perspektiv på problemstillingen.

Aktivitetens formål

At skabe forbindelser på tværs af grundfag – at se sit eget fag i lyset af andre fag.

Aktiviteten kan anvendes i tværfaglige udbud (HUMfag og lignende) eller i kurser på enkeltfag med et tværfagligt perspektiv.

Beskrivelse af aktiviteten

Jeg udleverer et par spørgsmål om historieopfattelse og -forståelse og beder de studerende diskutere spørgsmålene i et alment perspektiv i grupper sammensat på tværs af grundfag.

Spørgsmålene kan fx være: ”Hvordan mindes nationale fællesskaber typisk en 'historisk' begivenhed?” og ”Hvordan mindes vi som individer 'historiske' begivenheder?”

Diskussionen skal opsummeres skriftligt, evt. blot i punktform. Alle kan byde ind i besvarelsen af sådanne brede spørgsmål. Sæt gerne 30-45 minutter af til gruppearbejdet. 

Næste skridt er at bede de studerende besvare samme spørgsmål ud fra deres grundfaglighed. Det er straks sværere, men her kan man med fordel tage diskussionen på holdet: Hvad ville historikere, antropologer, sprogfolk, psykologer, litterater, idéhistorikere, kunsthistorikere, mediefolk etc. sige? Den diskussion kan føres videre til forskellige teorier på faget (altså inden for kulturel erindring), som man introducerer holdet til.

For at forankre diskussionen i selvstændig refleksion kan man som afslutning bede de studerende beskrive deres eget grundfags tilgang i lyset af de tværfaglige perspektiver i en kort individuel skriveøvelse (max 1 side), som de ved næste uges lektion diskuterer indbyrdes i de tværfaglige grupper.

Udbytte af aktiviteten

De studerende skal lære af hinanden og blive bedre til at kunne se deres eget grundfag i lyset af dette tværgående fag. 

Værd at overveje

Det kan være svært at få det fulde udbytte i de grupper, hvor dynamik og arbejdsindsats halter. Derfor er det vigtigt at understrege overfor de studerende, at de ikke blot skal lære et nyt felt at kende, i betydningen et nyt fag, men netop skal lære hinandens forskellige tilgange at kende, og at det er heri det tværfaglige perspektiv består.

Spørgsmål og instrukser til gruppearbejde samt kollektive og individuelle skriveøvelser skal desuden være krystalklare. Der skal være rigtig god tid til at følge op på holdet, gerne 2 x 45 minutter, og de studerende må gerne opfordres til som pædagogisk øvelse nærmest at overidentificere sig med deres grundfags tilgang.

Søg