Studerende som gæsteforelæsere

Fag: Medievidenskab. Kursus: Markedsføring i film og tv. Studieniveau: KA 1. semester.

Motivation for aktiviteten

Jeg vil gerne udnytte og bruge de gode opgaver, som de studerende afleverede i samme fag sidste år. De studerendes opgaver afdækker ofte nye felter, der er meget relevante for det næste hold. Derfor udvælger jeg gæsteforelæsere blandt de studerende fra året før.

Aktivitetens formål

De nuværende studerende får fremlagt en opgaveanalyse og får indblik i, hvordan en eksamensopgave kan skrues sammen, og de får samtidig indblik i ældre studerendes arbejde og overvejelser. 

Beskrivelse af aktiviteten

Jeg inviterer de studerende, der sidste år skrev fagets bedste opgaver, til at præsentere deres cases for det nuværende hold. De gamle studerende bliver altså gæsteoplægsholdere for de nuværende studerende.

Jeg inviterer fem eller seks ældre studerende, som hver især kommer og holder et oplæg på ca. 25 minutter for det nuværende hold. Efter oplægget er der spørgsmål og diskussion. Afviklingen er meget ligetil, for de studerende kender allerede formen fra andre gæsteoplæg, så der skal ikke så meget forklaring til. 

Udbytte af aktiviteten

Det aflaster mig meget i min forberedelse, at gæsteoplæggene indeholder eksemplariske analyser og gode cases indenfor fagets ramme, dermed kan jeg koncentrere mig om andre forhold.

De studerende synes, det er inspirerende at høre, hvad ældre studerende har valgt at skrive eksamen om, og oplæggene giver gode idéer til deres egne eksamensemner. 

Det er også en god mulighed for de ældre studerende, som får lov til at holde oplægget: de vokser med opgaven. Oplæggene er velforberedte, præcise og gode - og det er sjovt for dem. Normalt, når de afleverer en opgave, så hører de ikke mere til det, men her får de muligheden for at fremlægge det, de har arbejdet med.

 

 

Søg