Instruktorer i sprogundervisning

Fag: Nordisk Sprog og Litteratur. Emne: Dansk morfologi og syntaks. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: 35-40.

Motivation for aktiviteten

Et grammatikfag som ”Dansk morfologi og syntaks” består af en relativ tung begrebsindlæring og systemforståelse og kræver derfor træning og atter træning. Denne træning supplerer instruktorerne i høj grad med.

Beskrivelse af aktiviteten

Kort fortalt går ”Instruktorer i sprogundervisning” ud på, at undervisningen suppleres med instruktorledede hjælpetimer, hvor der primært fokuseres på at træne de studerendes grammatiske færdigheder. Det vil sige gennemgang af regulære grammatikøvelser, der kan have karakter af færdighedstræning.

Instruktortimerne er ikke en del af den obligatoriske undervisning men giver de studerende mulighed for at få stoffet forklaret igen og med andre ord og at få ekstra træning i de enkelte discipliner. Det er en form for sidemandsoplæring, da instruktor gerne hentes fra tidligere årgange. 

I samarbejdet med en instruktor er det vigtigt at bruge tid på at afklare følgende inden semesterstart:

  • Roller: Instruktor er en slags hjælpetræner; det vil sige, at man ikke forventer, at instruktor skal finde relevant, perspektiverende litteratur, men at instruktor skal samle op på undervisningens centrale pointer og genforklare, gennemgå og forklare tilhørende øvelser og eventuelt supplere med flere øvelser
  • Stoffet: Instruktor følger underviserens undervisningsplan og tolkning af stoffet og bliver naturligvis løbende opdateret på eventuelle afvigelser fra planen, kritik af grundbogen eller lignende.

Formål med aktiviteten

Instruktortimer er en måde at udvide antallet af træningsbaner og træningspas for de studerende. Det mere uformelle rum giver de studerende mulighed for og bedre tid til at stille flere 'dumme spørgsmål'. Instruktorundervisningen kan dermed aflaste underviseren både i forhold til at skulle gentage forklaringer og bruge ekstra undervisningstid på regulær træning. 

Værd at overveje

Instruktor skal føle sig

  • godt klædt på til at instruere og forklare i forhold til underviserens plan og metode
  • som en del af faget med det samme og skrives ind i semesterplanen fra starten.

Det kræver godt samarbejde, åbenhed og sparring på teoriforståelse, øvelsessæt og løsningsforslag.

Instruktor bør blive præsenteret på første undervisningsgang, og hvis det er muligt også overvære (dele af ) undervisningen.

Det kan også være instruktors job at facilitere studiegrupperne og give gode råd om hvordan man er "en god universitetsstuderende i dette fag”. 

Samarbejde mellem underviser og instruktor

Samarbejdet mellem instruktor og underviser (og dermed de studerendes udbytte) styrkes hvis underviserens tilgang er præget af inddragelse og sparring. Her er nogle eksempler fra en mailkorrespondance: 

SØG