Litteratursøgningsøvelse med instruktorer

Fag: Kunsthistorie. Kursus: Introducerende kursus i informationssøgning i instruktor-forløb (frivilligt).  Studieniveau: BA 2. semester. Holdstørrelse: Ca. 45.

Motivation for aktiviteten

Aktiviteten er udviklet for at optimere den informationssøgning, som de studerende får tilbudt løbende gennem deres uddannelse. 

Aktivitetens formål

Aktiviteten er just-in-time-undervisning før den første eksamensopgave.

Målet er at indarbejde gode studievaner hos de studerende. Dette arbejde varetages i forvejen af instruktorer. Bibliotekets undervisning i informationssøgning bliver ved dette forløb fulgt op af øvelser i instruktorforløb, der skal klæde de studerende på til deres første opgave.

Beskrivelse af aktiviteten

En bibliotekar holder oplæg om ’det bibliografiske univers’ og informationssøgningsprocessen.

Derefter bliver der stillet opgaver med emnemæssig relation til faget – med speciel hensyntagen til ønsket om at blive bedre til at emnesøge i tidsskriftsdatabaser, som de studerende direkte adspurgt har eftersøgt.

Efter opgaven er udført laver bibliotekaren en logbogsøvelse i samarbejde med instruktorerne. Instruktorerne har formuleret en litteratursøgningsopgave indenfor de studerendes selvstændige emnevalg. De studerende skal løse søgeopgaven og samtidig logge deres erfaringer, frustrationer og spørgsmål.

De studerende skal lægge deres logbøger ud på fagets LMS, hvorefter instruktorerne redigerer en samlet litteraturliste til hjælp ved den kommende eksamen.

Ved den følgende undervisningsgang er der fælles opsamling, gennemgang af fælles problematikker omkring søgeteknikker og evaluering af forløbet.

Værd at overveje

Instruktorerne skal selv være habile litteratursøgere – ellers skal de klædes på til forløbet af bibliotekaren.

Vigtigt med kritik og opfølgning, hvis den studerende har overset ressourcer eller muligheder.

Evaluering

Søg

Instruktor

  • Minik Busk Langkjer
  • Mia-Louise Sellerup. 

  

Jette Bohn

Bibliotekar
M
H bygn. 1582
P +4591356438