Facilitering af studiegrupper

Fag: Pædagogisk Psykologi. Studieniveau: 1. semester KA. Holdstørrelse: Max. 40-50 studerende per underviser. 

Motivation for aktiviteten

Studiemiljøundersøgelsen 2008 på Aarhus Universitet viste ringe trivsel blandt de studerende. Det satte projektet i gang. Vi ville undersøge om facilitering kunne bruges til at fremme trivsel. Gennem forskellige iterationer af projektet nåede vi frem til modellen beskrevet nedenfor.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten består af tre timers undervisning i facilitering med to indlagte øvelser, hvor de studerende selv faciliterer et møde i studiegruppen. De tre timer forudsætter, at der allerede er lavet studiegrupper. Vores erfaring er, at mellem 8 og 10 er den optimale størrelse til denne type af studiegrupper, der netop er studiegrupper og ikke projektgrupper. Det vil sige studiegrupper, hvor man hjælper hinanden med at læse pensum, og ikke skal producere et fælles produkt.

Efter undervisningen står de studerende selv for arbejdet i studiegrupperne, der bliver faciliteret af medlemmerne på skift.

Udbytte af aktiviteten

  • Velfungerende studiegrupper
  • Bedre forberedelse til undervisningen
  • Bedre interaktion mellem studerende
  • Bedre trivsel.

Artikler

Evalueringer

  • Faciliterede studiegrupper for nye studerende. Evaluering af et initiativ på DPUs kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi i efteråret 2009. Adriansen, H. K., Ravn, I, & Tange, N. (2010). Working Paper, DPU. 
  • Facilitering af studiemiljø. Evaluering af et pilot-projekt på DPUs kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi i foråret 2009. Ravn, I. & H. Adriansen (2009). Working Paper, DPU.

Søg

Hanne Kirstine Adriansen

Lektor
M
H bygn. D, 256
P +4587163892
P +4593508015