Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Portfolioeksamen

Fag: Japanstudier. Kursus: Introduktion til Japans historie: Overblik. Studieniveau: 1. semester. Holdstørrelse: Ca. 40. Link til kursusbeskrivelse.

Motivation for aktiviteten

De aktiviteter, som udføres undervejs i et undervisningsforløb, og den afsluttende eksamen har ikke altid en synlig relation til hinanden. Undervisningsforløbet kan med fordel opbygges med løbende portfolioopgaver, som bygger oven på hinanden, og danner grundlaget for en afsluttende eksamen.

Kort om kurset

På kurset lærer de studerende at danne sig et overblik over hovedlinjerne i Japans historie med indsigt i sociale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold.

Aktivitetens formål

Formålet med aktiviteten er at lære de studerende løbende at reflektere over deres egen arbejdsproces samt være bevidste omkring deres faglige udbytte. De studerende får mulighed for at opøve kompetencer inden for peer feedback, egen refleksion samt at skabe fagligt overblik.

Beskrivelse af aktiviteten

De studerende skal i grupper levere en række produkter i løbet af semestret. Disse gruppeprodukter tager udgangspunkt i konkrete opgaver, som er gavnlige for at de studerende kan tilegne sig den nødvendige viden på kurset og forberede sig til den konkrete eksamensopgave.

På dette fag var produkterne eksempelvis en problemformulering, litteraturliste, en fysisk historisk tidslinje samt en fysisk kortlægning af Japan, hvor de fysiske elementer hænges op i undervisningslokalet, som er skemalagt til det enkelte undervisningshold.

Efter hver gruppeaflevering skal de studerende, ud fra udleverede fokuspunkter til feedbacken fra underviseren, give feedback på produkterne i grupper. De studerende skal ligeledes aflevere individuelle skriftlige refleksioner over deres faglige udbytte og arbejdsproces med de enkelte gruppeprodukter.

Gruppeprodukterne samles til en portfolio sammen med den enkelte studerendes refleksioner omkring processen. Denne portfolio bliver anvendt i den individuelle skriftlige eksamensopgave, der afslutter semesteret. Eksamenskarakteren gives ud fra den studerendes præstationer undervejs i forløbet, herunder gruppearbejdet og de individuelle refleksioner, den samlede portfolio samt den afsluttende skriftlige opgave.

Udbytte af aktiviteten

De studerende reflekterer over deres egen arbejdsproces samt deres faglige udbytte. Der lægges ligeledes vægt på, at de studerende gennem gruppeprodukterne og den individuelle refleksion oparbejder materiale, som kan bruges videre i den individuelle skriftlige eksamensopgave. De studerende opnår en progression i litteratursøgningen undervejs i forløbet, får erfaring med at arbejde konstruktivt med peer feedback og oparbejder en god arbejdsprocedure, som de kan tage med videre på deres uddannelse.

Værd at overveje

  • Hvor skal de studerende gerne befinde sig i slutningen af semesteret?
  • Hvilke delmål er vigtige at nå for at muliggøre det overordnede mål og i hvilken rækkefølge?
  • Hvordan kan disse delmål bedst nås, og hvordan kan forskellige typer af delprodukter (problemformulering, refleksionsopgaver, kontekstforståelse, illustrationer, talanalyser mv.) bedst berige processen?

Søg

Karen Louise Møller

Specialkonsulent Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier