Afholdelse af studenterseminarer

Fag: Medievidenskab. Kursus: Medievidenskabelig tekstanalyse. Studieniveau: BA 2. semester. Holdstørrelse: 2 x 35.

Motivation for aktiviteten

I projektforløbet bidrager de studerende med ny viden om YouTube-genrer, de arbejder med et materiale, som de kender bedre end jeg gør, og de er selv ansvarlige for at gennemføre slutseminaret. Det er en stor fornøjelse at være vidne til deres engagement og gode bidrag.

Centrale læringsmål for aktiviteten

De studerende får mulighed for at arbejde intensivt med en selvvalgt YouTube-genre i to uger, de er med til at udvikle ny viden om YouTube og de præsenterer resultaterne af deres undersøgelse for deres medstuderende. 

Beskrivelse af aktiviteten

Før seminaret

Til den første undervisningsgang sørger jeg for at få tilmeldinger til de forskellige opgaver, hvor jeg melder ud, at jeg skal bruge tre til det og tre til det etc. På den måde har jeg en bindende aftale med dem fra starten af forløbet. 

Vi bruger to uger intensivt på at forberede seminaret. Jeg sørger for, at de studerende får en opgave og bliver delt ind i nogle grupper på 3-5 personer. Hver gruppe får udpeget en gruppeleder, og jeg holder nogle møder med gruppelederne. 

Et par uger inden seminaret holder jeg møde med gruppelederne for at høre, hvordan arbejdet går; om der er spørgsmål eller lignende. Det bruger jeg ca. en time på.

Det er vigtigt forud for seminaret at have udpeget nogle seminarledere, som fx har kontakt til teknikholdet og alle panelerne. Der er også nogen, der skal komme om formiddagen og gøre klar samt sørge for kaffe og te i pauserne.

Mit job er at sikre, at de studerende har forstået deres opgaver og at seminarlederne gør det, de skal. Men derudover skal de studerende selv sørge for at få det til at køre. Jeg siger til dem: ”det her, det er jeres eget seminar.”

Jeg sørger for, at hele holdet får nogle tekster om YouTube, så de kan orientere sig. Men de skal også selv finde supplerende tekster alt efter hvilket tema, de arbejder med. Det kan være alt lige fra musikvideoer, reklamer, politiske taler, virale videoer etc.

Afvikling af seminaret

Seminaret er en dobbelt undervisningsgang, så vi har seks timer.

De to hold er delt ind i mellem seks og ti paneler, som er inddelt i forskellige emner. Hvert panel har en panelleder, som har ansvar for at holde tiden.

De studerende har forud for seminaret lavet skriftlige oplæg til deres præsentationer, så opponentgruppen har haft mulighed for at forberede sig. Hver oplægsgruppe har valgt en repræsentant for gruppen, som skal fremlægge deres analyser. Oplægsgruppen får 15 minutter til deres oplæg. Efter præsentationen kommer der spørgsmål fra opponenterne, spørgsmål fra salen og så er det næste hold.

Efter seminaret tilpasser hver gruppe deres oplæg i forhold til den feedback, de har fået, og så afleverer de deres oplæg til mig. På den måde får de også øvet sig i det skriftlige.

Udbytte af aktiviteten

Studenteroplæggene bliver taget alvorligt, de får en funktion, og det er derfor ikke noget, der bare skal overstås.

Udover at de studerende både øver deres mundtlige kompetencer og producerer noget skriftligt, så betyder seminardelen, at de får en konkret erfaring med i tillæg til deres analysearbejde.

Værd at overveje

Det er vigtigt, at man er på forkant med tjanserne, så man sørger for, at de studerende tager ansvar og udfylder deres roller.

SØG