Aflevering med video og lydfil

Fag: Spansk. Kursus: Teoretisk og praktisk sprog. Studieniveau: KA. Holdstørrelse: ca. 8-10 studerende.

Motivation for aktiviteten

Aktiviteten giver ekstra tid til den enkelte studerendes opøvelse af både tale- og lyttefærdigheder, da den foregår udenfor timen. Aktiviteten giver mulighed for, at alle studerende får lige meget taletid.

Kort om kurset

Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i at tale og skrive et korrekt, flydende, nuanceret og situationstilpasset spansk om komplekse, akademiske emner samt reflektere over og analysere egen og andres sprogproduktion. Færdigheden opnås gennem arbejde med sprogfærdighed under inddragelse af relevante teoretiske emner.

Aktivitetens formål

Aktiviteten har som mål at øge den studerendes mundtlige sprogfærdighed på spansk, og give den studerende mulighed for at arbejde med sin kreativitet.

Aktiviteten kan udføres fleksibelt, sådan at de studerende, der ikke ønsker at lave en offentlig aflevering, som kan ses og lyttes til af deres medstuderende, kan vælge at aflevere kun til underviseren.

Beskrivelse af aktivteten

Jeg giver de studerende et emne, som de skal lave en video eller en lydoptagelse på maks. 10 minutter om derhjemme. Optagelsen afleveres enten til mig eller til hele holdet via Blackboard. 

Det varierer om det er individuelle opgaver eller gruppearbejde. Emnerne er altid enten relevante for det teoretiske indhold i timerne, fx et resumé af en tekst, eller højaktuelle emner. Vi har fx arbejdet med udnævnelsen af den argentinske pave og med Venezuelas præsident Hugo Chávez’ død.

De studerende vælger selv hvilke teknologiske resurser de vil benytte. Nogle bruger deres mobiltelefon, andre har valgt at anvende Vocaroo, andre har brugt mailVU (som desværre ikke er gratis mere).

Jeg giver selv feedback via lydfil, sådan at de studerende får lyttemateriale at arbejde med.

Eksempel på en opgavetekst

Her er en opgaveteksterne, som blev stillet et par dage efter den nye pave var udnævnt:

Preparar un material audiovisual (en grupo o individual) con el título "Un papa latinoamericano". Ustedes eligen el formato: programa especial de CNN, entrevista, debate, noticia en telediario, etc.

Her modtog jeg flere fine dokumentarudsendelser med detaljer om den nye paves biografi, samt debatprogrammer, hvor der blev diskuteret, hvad denne pave vil betyde for Latinamerika.

Udbytte af aktiviteten

Effekten har været positiv. Jeg har modtaget mange sjove og kreative video- og audiooptagelser, der har været udformet som fx nyhedsudsendelser og lignende.

De studerende får mere taletid, og de udvider deres arbejde med mundtlig sprogfærdighed udenfor timerne. Derudover opøves deres lytte- og forståelsesfærdighed, når de modtager mundtlig feedback fra en underviser, som er native speaker.

Værd at overveje

Man skal være opmærksom på, at nogle studerende kan finde denne type aflevering for grænseoverskridende, da de ikke er vant til at optage eller filme dem selv. Derfor er det en god idé at lade dem vælge selv, hvorvidt de vil vise optagelsen til hele holdet eller kun til underviseren. Det kan også være en god hjælp, at de arbejder i grupper i stedet for at arbejde individuelt. De studerende vænner sig hurtigt til arbejdsformen, og mine studerende har givet positive evalueringer.

Jeg har kun brugt aktiviteten med meget modne og erfarne kandidatstuderende. Jeg er ikke sikker på, at det ville fungere lige så godt med et nyt og stort bachelorhold.

Man skal være opmærksom på, at nogle gode redskaber på nettet starter som gratisudgaver, men at man ender med at skulle betale for at benytte dem. Det var problemet med ”mailVU”, som ellers er et meget fint redskab.

Anvendte resurser

Vocaroo. En nem ressource til at optage lydfiler med.

mailVU. En god ressource, hvor du nemt kan lave en video og sende den direkte med e-mail. 

Søg

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.