Faglige bidrag til hjemmeside

Fag: Historie. Projekt: Danmarkshistorien.dk. Studieniveau: alle. Holdstørrelse: intet.

Motivation for aktiviteten

Formidlingsprojektet danmarkshistorien.dk var ikke motiveret af pædagogiske overvejelser, men af ønsket om at bruge nettet til at formidle dansk historie til den danske befolkning som helhed. Undervejs har en række studerende dog været involveret i projektet både i og uden for undervisningen, og et af projektets succeser har været de afledte gavnlige studenteraktiviteter.

Beskrivelse af aktiviteten

Generelt lægger projektet danmarkshistorien.dk vægt på at inddrage studerende i alle sammenhænge hvor det giver mening. Her er eksempler på studenterinddragelse:

  • Lønnet studentermedhjælp giver studerende et fagrelevant studiejob som der generelt ikke er mange af i Aarhus
  • Flere studerende har skrevet artikler til danmarkshistorien.dk, og har i denne proces fået redaktionel støtte af projektet
  • Der er i 2010 afholdt kompetenceudvidende kurser for færdige kandidater hvor projektet var ”case” for undervisning i projektarbejde
  • Formidlingsundervisning i F11 og F12 tager udgangspunkt i projektet og er fokuseret på produktion af materiale til hjemmesiden
  • En række studerende har været involveret i udvikling af spillet Magtens Segl
  • Flere tidligere studerende har været ansat i løntilskud efter endt uddannelse.

Udbytte

Projektet har givet historieuddannelsen et konkret redskab der kan anvendes på en lang række forskellige niveauer i forhold til studerende.

Ved så at sige at være i besiddelse af egen formidlingsvirksomhed, er uddannelsen i stand til at tilbyde studerende noget konkret de kan engagere sig i og bidrage til hvilket giver mulighed for målrettede aktiviteter både i og uden for undervisningen.

Danmarkshistorien.dk

Klik på billedet for at gå til danmarkshistorien.dk.

  

SØG

Anne Sørensen

Forsker
M
H bygn. 1461, 525
P +4587162212
P +4550177474