Uformelle studenteroplæg

Fag: Lingvistik. Studieniveau: Alle. Holdstørrelse: 20-50.

Motivation for aktiviteten

De studerendes eksamensopgaver kommer sjældent længere end til censor, og mange timers arbejde og originale projekter ryger direkte i skrivebordskuffen efter endt eksamen. Ved at arrangere faglige studenteroplæg giver man de studerende muligheden for at dele deres arbejde med deres medstuderende. 

Beskrivelse af aktiviteten

Hver anden eller tredje fredag i måneden afholdes de faglige studenteroplæg. Rammen er et uformelt forum, hvor studerende kan præsentere forskellige oplæg for hinanden og for deres undervisere.

Oplæggene er arrangeret af en gruppe frivillige studerende i samarbejde med en underviser. Underviseren booker lokale, mens de frivillige studerende inviterer oplægsholdere og sørger for kaffe og kage.

Der sættes 2 timer af til arrangementet. Det er passende med 3 oplæg af 20-25 minutter, resten af tiden bruges til spørgsmål, diskussion og kage-pause. 

Underviserne på afdelingen holder øje med de studerendes projekter, fx i forbindelse med eksamensopgaver og noterer sig, hvem der har gang i noget særligt spændende. Underviserne sender deres tips videre til arrangørerne, der inviterer deres medstuderende til at holde oplæg.

Udover at præsentere opgaver kan arrangementet også bruges til at præsentere andre emner, der har interesse for de studerende fx:

 • Erfaringer med praktik eller profilfag på kandidaten
 • Oplevelser med udveksling eller konferencedeltagelse i udlandet
 • Sparring i opstartsfasen af et eksamensprojekt
 • At skrive eksamen i grupper
 • Indsamling af data/feltarbejde
 • Emnevalg og arbejdsproces i forbindelse med BA-projekt eller speciale
 • Deltagelse som studentermedhjælp på forskningsprojekter. 

Udbytte af aktiviteten

 • Oplægsholderne øver deres mundtlige formidling
 • Oplægsholderne får mulighed for at præsentere deres opgaver og få anerkendelse for deres arbejde
 • Tilhørerne bliver opdateret inden for forskellige faglige felter
 • De yngre studerende får indblik i hvad, der venter dem længere fremme i deres forløb
 • Underviserne og studievejledere nyder godt af, at de studerende trækker på hinandens erfaring
 • Sammenholdet og tilhørsfølelsen til studiet styrkes mellem alle årgange.

Værd at overveje

Aktiviteten finder sted uden for den almindelige undervisningstid og er ikke obligatorisk. For at skabe en kultur, hvor de studerende bakker op om arrangementet og deltager, kan man fx:

 • Servere kaffe og kage samt arbejde på at give formatet en uformel stemning
 • Invitere underviserne og lade dem gå foran med det gode eksempel med deres deltagelse
 • Invitere studerende fra alle årgange til at holde oplæg, da studerende støtter gerne op om folk de kender
 • Planlægge oplæg, der er relevante for de studerende, fx oplæg om tidligere BA-projekter, når næste hold skal skrive deres
 • Spørge de studerende, hvad de kunne være interesserede i at høre om og skaffe talere om specifikke emner
 • Lave afvekslende arrangementer: oplæg om opgaver, speeddating om opgaveideer, postersessions, datasessions etc.

Billeder fra faglige studenteroplæg

Klik på billederne for at se dem i en større version. 

SØG