Vendespil til repetition

Fag: Forhistorisk Arkæologi. Kursus: Forhistorisk Kultur I (Førromersk Jernalder). Studieniveau: 1. semester. Holdstørrelse: 6-35.

Motivation for aktiviteten

  • Vanskeligheder med at arbejde i grupper
  • Manglende klarhed omkring hvad der forventes, man skal kunne til eksamen
  • Manglende evne til at kontekstualisere sin viden i en eksamenssituation.

Spillet gennemføres i den næstsidste eller sidste time inden eksamen.

Centrale læringsmål for kurset

Der er tale om et af de første universitetsforløb, de studerende gennemfører efter gymnasieniveau. Forløbets formål er at give dem et systematisk overblik over den forhistoriske kulturudvikling fra sidste istid og frem til år 0.

Centrale læringsmål for denne aktivitet

  • At reflektere over og kunne formulere sig omkring et emne, som pejler den studerende mod den mundtlige eksamen, som forløbet afsluttes med
  • At opbygge associationsrækker imellem, samt styrke evnen til sondring mellem refleksioner/kontekstualisering og nøjagtig viden
  • At danne sig et overblik over huller i egen viden
  • Desuden at etablere tryghed ved at arbejde i grupper og at give de studerende en øvelse, hvor alle (aktive + tilhørere) får noget ud af samarbejdet

Beskrivelse af aktiviteten

Ud fra egne forberedelsesnoter, power points og pensum nedskriver, printer og udklipper underviseren en række centrale begreber ( ca. 40-60 stk.), som de studerende skal kunne. Det er en rigtig god ide, at abstraktionsniveauet på stikordene er så forskelligt som muligt, så man medtager alt fra overordnede emner, teorier og fænomener til helt konkrete årstal, steder, personer mv.

Der afsættes ca. 45 min til øvelsen, hvor de studerende inddeles i grupper af tre mand. Man kan fint bruge længere tid på øvelsen. Sættene med begreber udleveres til grupperne i bunker med bunden opad. Herefter skal alle efter tur trække et begreb.

Regel: Den, der trækker begrebet, skal fortælle de to andre så meget, som han/hun ved. Når vedkommende er færdig, må de to andre korrekse og supplere.

Spillet fortsættes, indtil tiden er gået, eller bunden af bunken er nået. Man vil som underviser som regel blive spurgt efterfølgende, om de må få spillet med hjem.

Udbytte af aktiviteten

De studerende er aktive konstant under hele øvelsen – både når de selv trækker et begreb, men også når de i fællesskab skal korregere eller supplere hinanden. Det virker stærkt motiverende på de fleste. De forskellige abstraktionsniveauer bevirker samtidigt, at selv meget heterogent sammensatte grupper får udbytte af øvelsen, da alle har en chance for at byde ind på forskellige planer.

Formen på spillet giver en afslappet stemning i holdlokalet, hvor folk henvender sig til hinanden på tværs af grupperne og griner af huller i egen viden.

Giver endvidere underviser og studerende et hurtigt og ret nøjagtigt indblik i de studerendes kunnen og videnshuller.

Transfer

Spillet kan med lethed både konstrueres og spilles af de studerende selv, uden underviser er tilstede.

Spillet kan endvidere sagtens udvikles til andre faggrene eller mere specifikke perioder/ emner.

Eksempel på vendespil

Klik på billedet for at se det i en større version.

SØG

Mette Løvschal

Adjunkt
M
H bygn. 4209
P +4587162174
P +4522889205