Summe med sidemand

Motivation for aktiviteten

Det kan være trættende for studerende at lytte til en forelæsning i en hel time. Hvis man lader dem tale sammen i summepar i 5-10 minutter midtvejs og gerne også bagefter, kvikker alle op og kommer på igen.

Læringsmål for aktiviteten

De studerende får lejlighed til at fordøje forelæsningen gennem samtale med en sidemand, herunder formulere dens centrale pointer og høre sidemanden give sit syn på, hvad de centrale pointer var.

Beskrivelse af aktiviteten

 1. Forelæseren beslutter sig på forhånd til at lægge en summeperiode ind, ca. 20-30 min inde i sin forelæsning.
 2. Sumningen sættes i gang myndigt og med et spørgsmål, der gerne kan stå på en Powerpoint-slide eller skrives op på tavlen. F.eks.: "Hvad var Deweys tre væsentligste indvendinger mod samtidens pædagogik, og hvad foreslog han i stedet?" eller "Forklar Bohrs københavnerfortolkning for din kvikke fætter, der lige er blevet student".
 3. Alle studerende vender sig mod en person, de ikke har talt med tidligere i dag eller ikke kender så godt.
 4. Den ene fortæller mens den anden lytter, hvorpå de bytter – eller de samtaler frit, i de afsatte 5-10 minutter.
 5. Forelæseren siger "Tak!" og hører i plenum fra et par summegrupper: Hvad talte de om?
 6. Der kan stilles 1-3 spørgsmål, før forelæseren siger: "Tak skal I have. Jeg fortsætter nu min forelæsning."

Udbytte af aktiviteten

 1. Forelæsningsformens monotoni brydes og alle få ny energi. Forskning peger på at en halv times tid kan man lytte; derpå daler opmærksomheden kraftigt (Donald A. Bligh: What's the use of lectures, 2000).
 2. Alle er aktive. Når forelæseren "går i dialog" med salen, som når der stilles et spørgsmål fra salene, er det kun den påg. studerende og underviseren, der er aktive – resten sidder stadig passivt og lytter. I summepar taler halvdelen af salen samtidigt, og resten nødes af situationen til at lytte meget opmærksomt.
 3. Læringen øges, fordi de studerende aktivt skal forholde sig til stoffet og give det en passende formulering, der kan forstås af deres samtalepartner.
 4. De studerende hører bedre efter, hvis de ved, at de skal præstere nogle begavede kommentarer om forelæsningen i summeperioden.
 5. De gør sig umage, når de summer med en fremmed. Enhver vil gerne fremtræde godt over for et nyt ansigt, mens man lettere fristes til at slappe lidt for meget af i selskab med en gammel ven.
 6. Studiemiljøet forbedres, hvis studerende i gentagne forelæsninger skal tage kontakt med en medstuderende, de ikke kender. Alle får flere, de kan hilse på og sludre med på gangen. Social tryghed fremmer læring og mindsker frafald.

Uddybende punkter

Her kan du læse uddybende punkter til Summe med sidemand (pdf) der indeholder

 • Hvordan starter man en sumning den første gang?
 • Hvor længe skal de studerende summe?
 • Hvilke typer spørgsmål er gode at stille?
 • Hvordan samler man op efter en summeperiode?
 • Variationsmuligheder.

SØG

Ib Ravn

Lektor
M
H bygn. B, 217
P +4587163869
P +4528959501