Analyseintroduktion

Fag: Litteraturhistorie. Kursus: Litteraturhistorisk Introduktion. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: 40-50.

Motivation for aktiviteten

At understøtte overgangen fra gymnasieskolen til universitetet ved at integrere de akademisk faglige kerneproblematikker med genkendelige medier og analyseprincipper, som de studerende kender fra danskundervisningen.

Centrale læringsmål for kurset

At introducere de studerende til grundlæggende analytiske, teoretiske metoder og synsvinkler inden for litteraturhistorien.

Centrale læringsmål for aktiviteten

At give de studerende indblik i fagets kerneproblematikker og understøtte de studerendes begyndende refleksioner omkring fagets centrale analysemetoder.

Beskrivelse af aktiviteten

I løbet af faget har man arbejdet med et centralt værk - typisk en roman.

I selve aktiviteten præsenteres de studerende kort for værket i andre former (en film, graphic novel, tegneserie, billede, computerspil, etc.), som de skal arbejde ud fra i grupper og fremlægge. Rammen for gruppearbejdet kan være forholdsvis traditionel. Det vigtigste er, at de studerende udfordres til at bruge deres kompetencer ud i medieanalyse, hvilket vil sige, hvordan værket bliver oversat til et andet medie. De studerende styrker samtidig de litteraturhistoriske metoder, de er blevet introduceret til.

Aktiviteten køres på følgende måde:

  • De studerende skal i grupper selv finde det centrale værk i et andet medie, som fx film, tv-serie, myte, reklame, etc.
  • De skal præsentere en analyse med vægt på overførelsen til det nye medie, gerne en kort præsentation, hvor der lægges vægt på det beskrivende og analytiske
  • Gruppen skal på skrift udarbejde en problemformulering med værket og værket i et andet medie som analysefokus.

Problemformuleringerne gennemgås ugen efter på klassen, og der diskuteres elementer i en universitetsopgave i forhold til det, de kender og de nye elementer.

Udbytte af aktiviteten

Aktiviteten har til formål både at træne de studerende til de kommende eksaminer på universitetet, men også at aktivere dem i forhold til at de kan se sammenhængene og overgangene fra de analysemetoder de kender og dem, de skal til at stifte bekendtskab med.

De studerende er generelt hjemme i det, de kender (inklusiv god praksis for gruppearbejde og strukturerede fremlæggelser), men finder det svært at tænke 'med' i forhold til de nye, mere metodiske og diskursive analysemetoder. Dette bliver nemmere at få dem gjort bevidst om dels ved at sætte det i en konkret eksamenskontekst og dels ved at tage udgangspunkt i en analyse, de har foretaget og kender.

Værd at overveje

Det er vigtigt, især for den første del af aktiviteten, at man finder en god grundtekst at arbejde ud fra.

På Litteraturhistorie har jeg fx valgt Mary Shelleys Frankenstein, der er et godt bud, da den både findes i et utal af versioner og har mange tekstanalytiske muligheder.

Generelt skal man i introkurser til nye studerende være opmærksom på, at opgaverne der stilles er meget konkrete og præcise.

  

SØG