Informationsjagt

Fag: De æstetiske fag, der er tilknyttet AU Library, Kasernen. Kursus: Introducerende kursus i informationssøgning (altid i samarbejde med faget). Studieniveau: BA 1. semester. Holdstørrelse: Max. syv hold med optimalt tre studerende i hver gruppe.

Motivation for aktiviteten

Biblioteket er et læringssted; så introduktionen skal derfor også afspejle læring og aktivitet. Udfordringen er derfor at finde en introduktionsmåde, der kan engagere nye studerende, og gi’ dem lyst til at komme igen.

Kort om kurset

Introducerende kursus i informationssøgning foregår altid i samarbejde med faget. Intet fagligt behov – ingen informationsjagt. De studerende skal stå over for en (mindre) opgave på faget, hvor de selv skal finde information. Dermed er det de studerendes behov, der bliver tilgodeset og ikke bibliotekets behov for at prale med faciliteter. 

Aktivitetens formål

  • De nye studerende skal lære deres bibliotek og personalet at kende
  • De skal have en god og positiv oplevelse af stedet
  • Det er både leg og læring; de studerende, der godt kan søge og bestille en bog, skal også have udbytte af at deltage
  • Det skal være en succesoplevelse – forløbet er planlagt og afprøvet.

Beskrivelse af aktiviteten

Informationsjagten er en kamufleret skattejagt. For at løse opgaverne, skal man indhente viden, og den indbyggede progression gør det vanskeligere at løse opgaverne, hvis man ikke benytter sig af den tilegnede viden.

Skabelonen til informationsjagten består typisk af seks til syv spørgsmål (syv er smertegrænsen) heri to-tre uddybende spørgsmål.

Alt efter behovet på faget laves jagten i 'light', 'medium' eller 'heavy' – dette er også afhængigt af, hvornår faget vælger at følge op med mere traditionel undervisning.

Jagten veksler mellem opslag i katalog/databaser og ture rundt i biblioteket for at finde materiale.

De første to-tre spørgsmål er forskellige spørgsmål til grupperne, da de her skal søge en bog (med fejl i beskrivelsen) både i katalogen og på hylden.

Ditto spørgsmål, der går på at finde henholdsvis artikel og tidsskrift henholdsvis i p- og e-udgave.

Herefter spørgsmål, der kan være enslydende for alle grupper: emnesøgning i katalogen – og i bibliotek.dk – efterfulgt af spørgsmål i InfoMedia. Herefter opslag og intro til fagets e-opslagsværker, og sidst men ikke mindst en multiple-choice-test i form af en tipskupon, med dels repetition og bonusoplysninger. 

Den veludførte informationsjagt belønnes, som det sig hør og bør ved skattejagter, med en rituel flødebolle. 

Udbytte af aktiviteten

Det er med åbne øjne, at vi laver denne 'ressourcetilgang' af en introduktion. Introduktionen får ikke lov til at stå alene, da der i jagten er forskellige problemer eller spørgsmål, der skal løses – spørgsmål, som tager udgangspunkt i de problematikker eller den opgave, som de studerende står overfor i undervisningen på faget.

De studerende udfordres her – ikke med lektier, men med leg – i et forløb, der både giver mening og fornøjelse. 

Værd at overveje

Alle spørgsmål ta'r udgangspunkt i emner, der har relevans for læseplanen på faget. Dette betyder, at der sjældent kan genbruges spørgsmål, da det som oftest er forskellige undervisere, der varetager undervisningen for de nye studerende på 1. årgang.

Informationsjagten skal forberedes grundigt – man skal fx sikre sig, at de materialer man laver spørgsmål om, er tilgængelige. Alt skal køre velsmurt. Hvis bøger, der skal fremfindes ikke står på sin plads er det utrolig dårlig reklame – og det bliver husket!

Man skal sikre sig, at der fx er ubegrænset adgang til de databaser, man vil introducere til – eller alternativt 'holde på' en adgang (hvortil der fx kun er ét-brugerlicens) på én pc, hvor grupperne så på skift skal løse opgaven.

Materiale til aktiviteten

  

Søg

Jette Bohn

Bibliotekar
M
H bygn. 1582
P +4591356438