Informationssøgning med bibliotekarer

Fag: Tysk. Kursus: Text und Kultur 1 (tysk litteratur 1750-1945) og Text und Kultur 2 (tysk litteratur 1945-). Studieniveau: BA 2. og 3. semester.

Motivation for aktiviteten

Bibliotekarens tilstedeværelse på kursets læringsplatform giver mulighed for at erstatte bibliotekets traditionelle kursus i fagrettet litteratursøgning med andre former for læringsbidrag, samtidig med at den nære tilknytning til fagkurset bibeholdes.

Aktivitetens formål

Undervisningen i informationskompetence skal integreres i den faglige undervisning ved at lade bibliotekaren være til stede på kursets læringsplatform (LMS). På den måde kan bibliotekaren præsentere relevante ressourcer, redskaber og teknikker i tæt tilknytning til de enkelte undervisningsganges temaer og emner, og samtidig stå til rådighed ved vejledning m.m.

Om aktiviteten

Modellen har været afprøvet som forsøgsordning i et samarbejde mellem fire undervisere fra fagene tysk, fransk og italiensk, to fageksperter fra Statsbiblioteket, og en bibliotekar fra AU Library Nobelparken.

Forsøgsordningen omfattede syv fagkurser på tysk, fransk og italiensk.

På faget tysk har samarbejdet knyttet sig til fagets to fagkurser i tysk litteratur:

  • Text und Kultur 1 (tysk litteratur 1750-1945) på 2. semester.
  • Text und Kultur 2 (tysk litteratur 1945-) på 3. semester.

Beskrivelse af aktiviteten

Biblioteket har sin egen underkonference (”Bibliotekarens Hjørne”) på fagkursets konference på læringsplatformen, hvor bibliotekaren lægger tekster ud og har en dialog med de studerende.

På første kursusdag deltager bibliotekaren som gæst i en sekvens, hvor underviser og bibliotekar i fællesskab præsenterer samarbejdet for de studerende: Formål med bibliotekets bidrag, og forventning til de studerendes anvendelse af den tilknyttede bibliotekar.

Bibliotekets tilstedeværelse på læringsplatformen indeholder fire elementer:

  • Kontaktoplysninger (med billede) på bibliotekaren
  • Område til at lægge ugens tekst ud til kursisterne
  • En oversigtbeskrivelse over informationskilder, der vokser efterhånden, som de præsenteres i ugens tekster
  • En tilhørende linksamling over de præsenterede kilder.

På basis af kursusplanen lægger biblioteket til hver kursusgang en tekst ud, der benytter dagens emne til at præsentere én eller flere informationsressourcer. Teksten består som hovedregel af:

  • Direkte links til supplerende læsning om ugens emne (en bog i samlingen; en eller flere artikler i et tidsskrift eller et opslagsværk)
  • En kort beskrivelse af én eller flere informationsressourcer
  • En opskrift på hvordan man kan søge videre i disse ressourcer om ugens emne, gerne med lidt fif og tricks til selve søgeteknikken.

Det kan være en mulighed, at underviseren undervejs i forløbet tilrettelægger mindre opgaver, der udnytter det kendskab til ressourcer og teknikker, som opbygges hos de studerende gennem bibliotekets bidrag.

Udbytte af aktiviteten

De studerende vil blive præsenteret for fagets centrale informationskilder, og vil blive ansporet til selvstændigt og løbende at søge supplerende litteratur om kursets emner. De vil ad den vej opbygge rutine i at lave litteratur- og informationssøgninger indenfor fagets område.

Ved at blive ansporet til at søge og læse supplerende litteratur, vil udbyttet af fagkurset kunne forbedres for de studerende.

Den nære tilstedeværelse af en bibliotekar vil anspore til, at tvivlsspørgsmål om kilder, ressourcer og søgeteknikker lettere vil blive stillet og besvaret.

Bibliotekets bidrag til læringsplatformen vil kunne aflaste underviseren i sin afvikling af kurset.

Eksempler fra aktiviteten

Søg

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

  

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.