Læse- og skriveworkshop for førsteårsstuderende

Fag: Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur. Kursus: Intermedial analyse. Studieniveau: 2. semester. Holdstørrelse: Ca. 30 studerende.

Motivation for aktiviteten

Efter observation af et generelt problem med for lav læseaktivitet hos de studerende på de første semestre, lavede vi en miniundersøgelse af problemet, som gav anledning til en tese om, at problemet ikke skyldes "dovenskab" men dels manglende læse-strategier og dels manglende læsekultur. Læse-skriveworkshoppen skal rette op på dette.

Centrale læringsmål for kurset

Analysefag på tværs af kunstarterne med en skriftlig opgave til sidst.

Centrale læringsmål for aktiviteten

  • At få bevidsthed om egne læsestrategier
  • At lære konkrete alternative læsestrategier
  • At blive motiveret til at udvikle egne læsestrategier
  • At understøtte en kultur hvor man læser sammen
  • Aktiviteten kan bruges inden for alle fagligheder på første år

Beskrivelse af aktiviteten

Foredrag om læsestrategier (1/2 time)

Klarlægning af holdets læsestrategier. Sum 5 minutter og del med sidemanden. Hvordan læser du? Konkret hvornår, hvor meget, hvad forventer du af forelæsningen ifht. din egen tekstforståelse?

Fælles opsummering på tavlen: Hvad er holdets læsestrategier (læse fra A-Z, skimme, slå ord op osv).

Præsentation af læseniveauer (orientering/skimme/læse/intensiv/selektiv) sam aktive læsestrategier a) lave noter undervejs; b) læse efter tekstens argument;  c) lave et skema over kernedikotomier og begreber; d) mindmap; e) definere kernebegreber; f) skrive referat/resume (jf. b).

Øvelse (4 timer)

De studerende læser i grupper to svære tekster fra forløbet med henblik på at øve sig i læsestrategierne især b), c) samt f).

Aflevering

Grupperne skal aflevere ét skriftligt referat med tekstens hovedargument (15 linjer) samt et skema med dikotomier og/eller kernebegreber. Herefter kan der eventuelt laves en fælles opsummering eller evaluering af afleveringerne. 

Referatøvelse resten af semestret

Herefter afleverer grupperne på skift hver undervisnings-gang et ca. 15 linjers referat af to pensumtekster, hvilket bruges som afsæt for tekstgennemgang i undervisningen. Det er vigtigt, at underviseren bruger referaterne og beder grupperne om at rette de uklarheder, der er hver undervisningsgang. 

Udbytte af aktiviteten

  • Positiv evaluering fra de studerende!
  • De fik en øget bevidsthed om læsning som akademisk praksis samt konkrete redskaber
  • De fik tilmed øvelse i at lave korte præcise skriftlige resumeer af svære tekster
  • Referaterne ligger samtidig som en ressource de kan tilgå ifbm. eksamensskrivning. 

Værd at overveje

Workshoppen egner sig bedst til 1. eller 2. semester, eftersom man må formode, at de studerende senere i studieforløbet har udviklet en god læsekultur.

Slides brugt i forløbet

Du kan bruge de slides, der er blevet brugt i forløbet, som inspiration til din egen undervisning.

  

SØG

Sara Tanderup

M
H bygn. 1580, 418
P +4587163129
P +4550476032