Øvelse i mundtlig præsentation

Fag: Litteraturhistorie. Kursus: Litteraturhistorie 2. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: 50.

Motivation for aktiviteten

De studerendes mundtlige præsentationer er altid en af de problematiske former i undervisningen. Oplægsholderne får ikke altid præsenteret deres oplæg skarpt nok, og tilhørerne er ikke altid særligt opmærksomme. De studerende synes tit, tiden kunne have været bedre anvendt.

Aktivitetens formål

Den mundtlige præsentation er en del af forberedelsen til mundtlig eksamen som en generel øvelse i relevant, fokuseret og kortfattet mundtlig præsentation. 

Beskrivelse af aktiviteten

Holdet er delt op i læsegrupper, hvor fire grupper hver har forberedt et oplæg på ca. 15 minutter med en fortolkning af teksten i et litteraturhistorisk perspektiv. Holdet har selv valgt fokus og perspektiv. 

  1. Ved timens begyndelse får hver af de fire grupper et lokale, og resten af holdet deles i fire hold, der agerer kritiske tilhørere.
  2. Grupperne præsenterer deres oplæg, gerne med handouts, PowerPoints eller andet materiale efter eget valg. Spørgsmål fra tilhørerne.
  3. De kritiske tilhører tager noter og forbereder at præsentere, hvad de har hørt for resten af holdet, når vi samles igen, med ca. 10 minutter pr. novelle. De udvælger én eller to til at føre ordet.
  4. Hele holdet samles og hører om hver novelle fra de tidligere tilhørere, 4 x 10 minutter.
  5. Vi bruger ca. 10-12 minutter pr. novelle til fællesdiskussion.

Videoer om mundtlig præsentation

I de tre første videoer herunder reflekterer Svend Erik Larsen samt tre studerende over form og forløb i forhold til at træne mundtlige præsentationer. 

I den fjerde video giver Svend Erik Larsen to gode råd til studerende, der skal lave et gruppeoplæg.

Mail til de studerende

  

Søg

Svend Erik Larsen

Professor emeritus