Vejledning i kombinationseksamen

Fag: Medievidenskab. Studieniveau: alle. Holdstørrelse: alle.

Motivation for aktiviteten

Kombinationseksamen er en eksamensform, vi i stigende grad benytter på Medievidenskab. For mange undervisere og studerende er det dog vagt, hvad denne form giver af muligheder og stiller af krav. Vi har ganske enkelt manglet, at nogen reflekterede over mulighederne/udfordringerne og trak på de erfaringer, som allerede findes – blandt andet i litteraturen.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten består ganske enkelt af en vejledning i form af en Word-skabelon. Det er hensigten, at kursets underviser henter, tilpasser og giver den vejledning til de studerende.

  • Skabelonen er kun brugbar ved eksamen, som består af en kombination af en skriftlig synopsis og et mundtligt forsvar (udtrykket ”forsvar” bruges bevidst ikke i skabelonens tekst).
  • På baggrund af studieordningens beskrivelse af det aktuelle kursus er det underviserens opgave at redigere og færdiggøre teksten i skabelonen, så det bliver en komplet vejledning.

Når dette er gjort distribueres vejledningen til kursets studerende.

Fordele ved skabelonen

Fordelen ved skabelonen er følgende:

  • Det tager tid at lave en god vejledning, og den ’dybe tallerken’ skal ikke opfindes hver gang af den enkelte underviser.
  • Underviseren inviteres til at reflektere over og tage stilling til en række spørgsmål, fordi skabelonen skal tilpasses kurset og studieordningen.
  • En række væsentlige elementer ved kombinationseksamen bliver tydeliggjort – noget som ellers let overses (eksempelvis, at den mundtlige fremstilling skal forberedes grundigt, at de separate to ’produkter’ skal udgøre en komplet undersøgelse).

Ulemper ved skabelonen

Der er næppe ulemper ved skabelonen i sig selv, men kombinationseksamen efter denne opskrift er ganske tids- og ressourcekrævende både for den studerende og for bedømmerne.

Skabelon til vejledningstekst

Nedenstående er en skabelon til en vejledningstekst om kombinationseksamen (synopse + mundtlig fremstilling). Skabelonens tekst er henvendt til de studerende, men skal tilpasses af underviseren.

  

Søg