Takeaway Teaching

Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier

Takeaway Teaching er et nyt undervisningsformat, der sætter fokus på studiestrategier. De forskellige temaer i formatet rummer aktiviteter, der via Blackboard nemt kan integreres i undervisningen. Takeaway Teaching er inspirationsmateriale til undervisere, der gerne vil styrke de studerendes studiekompetencer for derigennem at styrke deres tilegnelse af det faglige indhold i undervisningen.

       

"Jeg tog afsæt i elementerne udarbejdet af CUDiM. Jeg har været meget glad for at have et afsæt at arbejde ud fra, som var klart og overskueligt, og samtidig have friheden til at tilrettelægge forløbet på en måde, som gav mening i forhold til den undervisningsform og det faglige fokus, vi havde på det konkrete fag."

Rose Alba Broberg, underviser og afprøver af formatet, Arts Aarhus Universitet