Feedback

Feedback

To Takeaway Teaching-temaer om at give og modtage feedback

Feedback 

I dette tema er der udviklet to undertemaer, der begge træner de studerende i at give og modtage feedback med henblik på at kvalificere skriftlige opgaver.

De to undertemaer er:

  1. Feedback på tekst i grupper
  2. Peer feedback på skriftlige opgaver

Formålet med temaet Feedback på tekst i grupper er via aktiviteter at gøre de studerende bevidste om, at feedback er noget, de skal lære, og noget, de skal øve sig på. De forskellige aktiviteter sætter de studerende i gang med at skabe rammer for feedback, at træne feedback og at give og modtage feedback på hinandens tekster. Temaet er bygget op omkring 2 forskellige elementer: 1) forberedelse af feedback og 2) udførelse af feedback.

Udviklet af Stine Heger (cand.mag. i retorik og dansk) og Helle Hvass (cand.mag. i retorik og fransk), CUDiM

Formålet med temaet Peer feedback på skriftlige opgaver er at træne studerendes færdigheder i at give og modtage peer feedback på skriftlige opgaver. Temaets aktiviteter fokuserer på at give studerende grundlæggende færdigheder i at give og modtage tekstnær peer feedback med henblik på at forbedre skriftlige opgaver. Temaet er bygget op omkring to elementer: 1) En intro til feedback og en eksemplificering af god feedback og 2) Peer feedback i grupper af tre personer med udgangspunkt i en skriftlig opgave

Udviklet af Anders Foss (cand. mag, i medievidenskab) og Rose Alba Broberg (cand.mag. i medievidenskab), CUDiM.