Godt i gang med bacheloren

Et Takeaway Teaching-tema der forbereder de studerende på deres bachelorprojekt

Godt i gang med bacheloren

Formålet med temaet Godt i gang med bacheloren er at forberede og understøtte de studerendes arbejde med deres bacheloropgave.

Temaet er bygget op omkring 3 elementer: rammer og ideer, projektdesign og skriveproces.

Aktiviteterne i indholdet lægger op til, at de studerende både arbejder individuelt, parvis og i grupper. Dette kan man som underviser gentænke og facilitere på anden vis.

Det anbefales, at dette tema suppleres med et andet tema i Takeaway Teaching formatet: Systematisk søgning – litteratursøgning efter din problemformulering.

Udviklet af Stacey Marie Cozart og Hanne Balsby Thingholm, adjunkt ved CUDiM