TEMAER

Temaer, der har betydning for universitetsundervisning

AU Educate opstiller forskellige temaer, der har indflydelse på undervisning på tværs af fagligheder. Temaerne strækker sig over forskellige aspekter, som du vil møde undervejs i din praksis.

Temaerne fokuserer på, hvordan du som underviser kan give de studerende mulighed for aktivt at bearbejde det faglige indhold. Tilegnelse af ny viden forudsætter, at dine studerende kan konstruere forståelse af det faglige indhold. En sådan forståelse kommer ikke af sig selv, men kræver både en indsats af de studerende og af dig som underviser.

Temaerne italesætter vigtige aspekter af din undervisningspraksis, som kan fordre refleksioner, kritisk tænkning, diskussioner, afprøvning og tilmed at misforståelser og fejl kan være konstruktive for læreprocessen.

Gå på opdagelse i de forskellige temaer:

 

Søg

  

Ressource for studerende

AU Educates søstersite, AU Studypedia, er et studieværktøj til alle studerende på Arts om bl.a. opgaveskrivning, litteratursøgning og studierelaterede arbejdsformer.