Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Blended learning

Overblik

Begrebet blended learning er en bred betegnelse for undervisning, der kombinerer forskellige metoder, medier, teknologier og former. Hensigten med at arbejde med blended learning er at at øge studerendes aktiviteter og engagement mellem lektioner, at skabe bedre fleksibilitet for de studerende, og endelig kan blended learning anvendes som afsæt for at gentænke hele undervisningsforløb.

  

Blended Learning bidrager til øget fleksibilitet

Den mest anvendte definition på blended learning omhandler kombinationen af online og face-to-face undervisning. Et centralt mål med blended learning er øget fleksibilitet for deltagerne, hvilket opnås gennem benyttelse af forskellige former for asynkron interaktion, hvor de studerendes arbejde med det faglige indhold ikke er afhængigt af fælles tid og rum. Blended learning kan således blive et supplement til dele af tilstedeværelsesundervisningen.

Mere end kombination af online og face-to-face

Blended learning bliver i stigende grad anvendt som afsæt for at gentænke og transformere hele kursusforløb. Dvs. at arbejdet med blended learning ikke blot indebærer, at man indarbejder en online del i traditionelle face-to-face-forløb som en udvidelse af eller forberedelse til face-to-face undervisningen. I stedet kan arbejdet med blended learning udnytte styrkerne i forskellige kommunikations- og interaktionsformer både online og face-to-face, hvilket kan tilpasses til de konkrete mål for undervisningen.

Aktivitetsorienteret tilgang til blended learning

Du kan bruge blended learning til at sætte fokus på de studerendes læringsaktiviteter - især i de perioder hvor de ikke er til stede i et undervisningslokale. En måde at arbejde med blended learning er netop at tage afsæt i de studerendes aktiviteter i planlægningen af undervisningen, hvor aktiviteter, der både kræver online og fysisk tilstedeværelse, indtænkes i forløbet. Du kan som underviser foretage en vurdering af, hvilke aktiviteter der bedst understøttes gennem fremmøde eller gennem brug af online værktøjer og kommunikationsrum.

Overvej som underviser

  • Hvilke aktiviteter skal de studerende involveres i?

  • Hvordan kan online aktiviteter engagere de studerende i perioder mellem lektioner?

  • Hvordan spiller online aktiviteter sammen med tilstedeværelsesundervisning?

  • Hvilke teknologier understøtter bedst aktiviteten og målet hermed?

  

Videre læsning

Søg