Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eksamen

Overblik

Eksamen er en af de stærkeste enkeltfaktorer for valg af studiestrategi. Valg af eksamensformer regulerer de studerendes studiestrategi, dvs. den måde de arbejder med fagets indhold i løbet af hele semesteret. Derfor er det relevant at interessere sig for eksamen både i forhold til samspillet mellem den valgte prøveform og kursets læringsmål, og i forhold til, hvorledes den influerer de studerendes studiestrategi.

  

Eksamen set fra underviser- og studenterperspektiv

Undervisere og studerende har tendens til at anskue eksamen på to forskellige måder. De studerende orienterer sig typisk mod eksamen fra forløbets start og anvender deres forventninger til eksamen aktivt i forhold til studiemæssige valg og prioriteringer. Undervisere er derimod tilbøjelige til at se eksamen, som en afsluttende aktivitet, mere eller mindre afkoblet fra selve undervisningen.

Figur: Underviser og studerende har forskellige syn på eksamen

Mangfoldighed og systematisk variation

Forskellige prøveformer tester forskellige vidensformer, færdigheder og kompetencer. Der findes således ikke isoleret set gode eller dårlige prøveformer. Forskellige prøveformer favoriserer ligeledes forskellige studerende, dels grundet den studerendes faglige styrker og svagheder, dels grundet sprog, køn, etnicitet mv. For at undgå ensidig favorisering af udvalgte vidensformer, færdigheder og kompetencer og særlige studenterforudsætninger, bør valg af prøveform både ses i relation til det enkelte kursus og i forhold til uddannelsen som helhed.

 

 

Eksamen er oftest fastlagt i studieordningen. I forhold til et aktuelt undervisningsforløb, vil eksamen ofte være at betragte som en didaktisk rammefaktor.

Backwash-effekten

Den måde eksamen virker tilbage på undervisningen på, betegnes som ”backwash-effekten”. Backwash-effekten kan både stimulere til ønskede og uønskede studiestrategier. En positiv backwash-effekt kan være at en portfolioeksamen motiverer de studerende til at arbejde intensivt og systematisk med indholdet hele semesteret, og ikke blot i eksamensperioden. En uønsket backwash-effekt kan eksempelvis være, hvis en mundtlig trækprøve eller en fri skriftlig opgave motiverer de studerende til kun at læse et udvalg af pensum meget grundigt.

  

Overvej som underviser

 • Hvad skal de studerende lære?
 • Hvordan er sammenhængen mellem forløbets læringsmål, de planlagte undervisningsaktiviteter, de studerendes forudsætninger og eksamen (indhold og form)?
 • Hvilke ønskede og uønskede studiestrategier vil prøveformen initiere?

  

      Videre læsning

      Boud, D. (2010). Assessment 2020. Seven propositions for assessment reform in higher education.

      Andersen, H. L., Dahl, B., & Tofteskov, J. (2013). Eksamen. In L. Rienecker, P. S. Jørgensen, J. Dolin, & G. H. Ingerslev (Eds.), Universitetspædagogik (1. udgave ed., pp. 369-408). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

      Andersen, H. L., & Tofteskov, J. (2016). Eksamen og eksamensformer : betydning og bedømmelse (2. udgave ed.).

      Keiding, T. B. (2016). Didaktiske perspektiver på og vejledning til udarbejdelse/revision af studieordninger.

      Keiding, T. B., & Felby, L. C. (2016). Notat om prøveformer.

      Søg