Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prøveformer

Der findes mange forskellige prøveformer, du som underviser kan bruge i forbindelse med en eksamenssituation.

Der kan være fordel og ulemper ved de forskellige prøveformer, så det er væsentligt, at du aktivt tager stilling til hvilken prøveform, der passer bedst til det enkelte fag, så valget af prøveform bliver en integreret del af, hvordan du planlægger, udfører og afprøver viden, færdigheder og kompetencer på alle taksonomiske niveauer.

En prøveform kan aldrig indeholde og afprøve hele pensum, hvorfor der altid er tale om nogle valg og fravalg. Det kan derfor være en god ide at veksle mellem de forskellige prøveformer gennem hele uddannelsen som helhed for at styrke sammenhængen mellem undervisningens læringsmål og prøvesituationen.

Prøveformerne har individuelle potentialer

De forskellige prøveformer rummer forskellige potentialer i forhold til validitet og pålidelighed samt kvalitet, ligesom de tester forskellige vidensformer, færdigheder og kompetencer, hvorfor en veksling mellem prøveformerne kan være en god ide, så eksamenssituationerne rummer en metodemangfoldighed.

 

Søg

Tina Bering Keiding

Lektor Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier