Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peer feedback i undervisningen

Overblik

Peer feedback-aktiviteter kan have forskellige former og gennemføres med eller uden brug af digitale redskaber. Ved at forholde sig til sine studiekammeraters faglige tekster eller produkter har studerende gode muligheder for at arbejde aktivt med fagets faglige indhold. En forudsætning for dette er dog, at underviseren har rammesat aktiviteten på hensigtsmæssig vis.

  

Undervisning med peer feedback-aktiviteter

Peer feedback-aktiviteter kan være meget forskellige, men uanset aktiviteternes form og indhold, så er formålet at få de studerende til at forholde sig aktivt til og reflektere over det faglige indhold i egne og andres produkter.

Peer feedback-aktiviteter understøtter læring

I litteraturen kan man finde forslag til, hvordan du som underviser konkret kan tilrettelægge peer feedback-aktiviteter i undervisningen. Anvendelse af sådanne aktiviteter, der for mange studerende kan opleves som nye, forudsætter, at underviseren begrunder dem, og forklarer hvad der forventes af den studerende.

Litteraturen peger på en række gevinster, der knytter sig til anvendelsen peer feedback aktiviteter; øget produktkvalitet, mere feedback til studerende end underviseren kan overkomme at levere, øvelse i at at give og modtage kritik samt i at evaluere eget arbejde. Endelig viser det sig, at den største læring opnås af feedback-giveren.

Rammesætning af Peer feedback-aktiviteter

Peer feedback-aktiviteter skal udformes med baggrund i fagets faglige mål. Aktivitetens funktion skal være tydelig for de studerende, så den faglige relevans fremstår tydelig for dem. Litteraturen viser, at det er en fordel at bede de studerende give feedback på flere medstuderendes produkter, således at modtageren får feedback fra flere medstuderende undervejs, og feedback-giveren kigger på flere produkter. Derudover kan det være en fordel, at lade de studerende vælge frit mellem de opgaver der skal have feedback, fx hvis der arbejdes med forskellige emner.

Det er endeligt meget væsentligt, at der indbygges krav om, at feedback-modtageren anvender den modtagne feedback. Det kan fx dreje sig om, at produktet skal forbedres før underviser giver feedback. Det kan også indebære, at den studerende mundtligt eller skriftligt reflekterer over, hvad vedkommende tager med sig fra den feedback, der er modtaget og evt. skriver et notat til sine feedback-givere.

Det er ikke sikkert, at de studerende har gode erfaringer med eller er træne i at give feedback til hinanden. De studerende vil derfor ofte have brug for instruktion. En mulighed kan være at udstyre de studerende med en rubric, som udfolder de faglige forventninger, der knytter sig til den pågældende opgave. Underviser kan også udforme en række feedback-spørgsmål, som feedback-giver skal forholde sig til, mens der gives feedback.

   

Overvej som underviser

 • Hvad er peer feedback aktivitetens faglige formål?
 • Hvordan forberedes de studerende på at give feedback til hinanden?
 • Hvad anvender de studerende den modtagne feedback til?
 • Hvad er underviserens rolle i aktiviteten?

      Videre læsning

      • Anewalt, K.  2005. Using peer review as a vehicle for communication skill development and active learning. J. Comput. Sci. Coll. 21, 2 (December 2005), 148-155.
      • Lundstrom, K. and Baker, W., 2009. To give is better than to receive: The benefits of peer review to the reviewer's own writing. Journal of Second Language Writing, 18(1), pp. 30-43.
      • Nicol, D., Thomson, A. and Breslin, C., 2014. Rethinking feedback practices in higher education: a peer review perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(1), pp. 102-122.
      • Papadopoulos, P.M., LAGKAS, T.D. and Demetriadis, S.N., 2012. How to improve the peer review method: Free-selection vs assigned-pair protocol evaluated in a computer networking course. Computers & Education, 59(2), pp. 182-195.
      • Van Gennip, N.A.E., Segers, M.S.R. and Tillema, H.H., 2009. Peer assessment for learning from a social perspective: The influence of interpersonal variables and structural features. Educational Research Review, 4(1), pp. 41-54.

              

       

       

      Inspiration til spørgsmål

      Hent inspiration til kriteriebaseret- og læserbaseret feedback på akademiske tekster, der får de studerende til at forholde sig aktivt og refleksivt til hinandens faglige opgaver.

      Søg

      Karen Louise Møller

      Specialkonsulent Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier