Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Første studieår

   

Overblik

For at styrke en stadig bedre vedholdenhed blandt studerende er det centralt at arbejde med tiltag, der understøtter deres studiemotivation - særligt i det første studieår. Ved at inddrage aktiviteter, der har fokus på understøttelse af de studerendes mål, selvopfattelse, tilhørsforhold samt opfattelse af studiets relevans og værdi, kan du som underviser styrke deres motivation i faget. Dermed kan du skabe rum for bedre læring, studieintensitet og vedholdenhed.

  

Studiemotivation og studerendes vedholdenhed

Mange faktorer spiller en rolle i forhold til, om studerende falder fra eller holder ved deres studie. De studerendes vedholdenhed kan blandt andet styrkes af den enkelte studerendes studiemotivation, herunder summen af den studerendes mål, selvopfattelse, sociale og faglige tilhørsforhold samt opfattelsen af studiets værdi og relevans. Ved at fokusere på de studerendes faglige og sociale integration på uddannelsen og i faget, kan du som underviser understøtte den studerendes studiemotivation og vedholdenhed.

Motivationsskabende undervisning på første studieår

Det første studieår er særligt afgørende for, om de studerende er vedholdende på deres uddannelse eller ej. Det er derfor vigtigt at understøtte de studerendes indslusning på universitet, og bidrage til at de arbejder aktivt og kontinuerligt med udvikling af deres studiekompetencer fra starten af deres uddannelsesforløb. Du kan som underviser benytte aktiviteter, der har fokus på studieteknik og livet som studerende generelt samt på social og faglig integration på studiet. På den måde kan du bidrage til, at de studerende føler sig set og hørt samt opnår en god selvopfattelse og følelse af at høre til på studiet. Det er med til at sikre en bedre studieoplevelse og kan øge de studerendes studieengagement og -motivation, hvilket kan være med til at mindske frafald på uddannelsen.

Fagligt formål og relevans

Når studerende på et fag arbejder med relevante emner og indgår i faglige aktiviteter, der føles vedkommende, højnes deres vurdering af kursets værdi og dermed deres studiemotivation. Det er derfor vigtigt, at undervisningsaktiviteterne demonstrerer, hvordan det lærte er relevant, og hvordan det kan anvendes i praksis. Du kan som underviser lægge vægt på at fremhæve omverdenen i undervisningen, eksempelvis gennem et karriereperspektiv, dine egne praktiske erfaringer eller aktuelle faglige problemstillinger. Derigennem understøtter du de studerendes opfattelse af kursets pensum og uddannelsen generelt som meningsfuldt.

 

Overvej som underviser

  • Hvordan kan jeg give de studerende en succesoplevelse i forbindelse med deres faglige arbejde?

  • Hvordan kan jeg inddrage de studerende i højere grad, så de føler sig set og hørt?

  • Hvilke aktiviteter kan jeg bruge til at sikre social og faglig integration i faget?

  • Hvilken faglig eller samfundsmæssig kontekst kan jeg rammesætte det aktuelle tema i, så det opleves som mere relevant og meningsfuld for de studerende?

  

Søg

Siden er udviklet af Charlotte Møller Nygaard i samarbejde med Pernille Risør Elving i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts blev kortlagt.