Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forelæsninger

   

Overblik

Forelæsninger er en undervisningsform, hvor studerende enten er tilstede og ved at lytte tilegner sig viden eller er aktive deltagere i undervisningen. Du må som underviser tilpasse din forelæsning og løbende justere din kommunikationsform ud fra din viden om stoffet, din erfaring med formidling heraf og feedback fra de studerende undervejs.

  

Forelæsningens funktion

Underviserens forelæsninger er baseret på en kommunikation, der giver de studerende muligheder for at rette deres opmærksomhed mod og forståelse af fænomener, der rækker ud over, hvad de selv er i stand til at tilegne sig på egen hånd. Dette betyder, at forelæsningen er et forsøg på at skabe forandringer hos de studerende på et mere systematiseret grundlag med den hensigt at sikre studerendes forståelse af et svært indhold.

Forelæsning som undervisning

Der kan skelnes mellem forelæsningsformer, hvor de studerendes er aktive deltagere og undervisningsformer, hvor studerende er til stede i et auditorium og ved at lytte og tage noter tilegner sig viden. Forelæsning er en undervisningsform, der altid har et bestemt formål for øje, men betingelsen er, at de studerende ikke nødvendigvis tager dette formål til sig, som det er tiltænkt. Du må som forelæser imidlertid i kraft af din faglige viden og viden om, hvordan stoffet skal formidles, vælge den kommunikationsform, der sandsynligvis virker bedst.

 

 

Løbende justering

Forelæsninger er en refleksiv praksis, hvor du som underviser løbende må tilpasse din kommunikationsform til de studerendes opmærksomhed og forståelse. Det gælder derfor om at kommunikere målrettet og løbende korrigere din undervisningsstil og kommunikationsform ud fra feedback fra de studerende.

Feedbacken kan både være nonverbal eller verbal under forelæsningen men ligeledes være et produkt af evaluering på undervisningen, som kan hjælpe dig som underviser til at justere din kommunikation til de studerendes og forelæsningens omstændigheder. Du kan ligeledes anvende andre kriterier for kvaliteten for undervisning for at tilpasse din forelæsning: 

 • Egenskaber: måden hvorpå forelæseren fremtræder, hvor forelæserens personlige egenskaber er afgørende.
 • Proceskriterier: måden hvorpå forelæseren har interaktioner til de studerende.
 • Resultatkriterier: kvalitet kan baseres på analyser af karakterfordelingen blandt de studerende.
 • Professionelle kriterier: at udvikle professionelle standarder for henholdsvis tilfredsstillende undervisning, god undervisning og fremragende undervisning. Dette er allerede taget i anvendelse ved en række universiteter i Canada og USA.

Overvej som underviser

 • Hvem forelæser du for? (bl.a. niveau, antal, alder)

 • Hvilke remedier har du til rådighed til forelæsningen? (powerpoint, eksempler)

 • Hvad er de fysiske rammer for forelæsningen? (fx auditorium, undervisningslokale, festsal?)

 • Hvad er de vigtigste faglige pointer, som du vil formidle?

  

Videre læsning

 • Healey, M., & Jenkins, A. (2009): Developing undergraduate research and inquiry. York: The Higher Education Academy.

 • Ramsden, R., Margetson, D., Martin, E., & Clarke, S. (1995): Recognising and Rewarding Good Teaching in Australian Higher Education: A project Commissioned by the Committee for the Advancement of University Teaching (Final Report). Canberra: Australian Government Publishing Service.

 • Skodvin, A., Flyum, K. H., Knudsen, G., & Simonsen, E. (red.) (2011): Forelesningens kunst. Oslo: Unipub.

Søg