Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Spørgsmål i undervisningen

Overblik

At stille spørgsmål i undervisningen kan have mange forskellige formål. Det er vigtigt, at du som underviser ved, hvad dit formål med spørgsmål i din undervisning er, samt hvordan du stiller dem, da det har stor effekt på dine studerendes engagement og læring. Du kan skabe større effekt med dine spørgsmål, hvis du eksempelvis selv følger op på dine studerendes svar eller benytter konkrete sammenhænge i undervisningen til at tilpasse spørgsmålenes formål.

  

   

Vær klar i dit formål før du stiller spørgsmål

Anvendelsen af spørgsmål i undervisningen er formentligt en del af de fleste underviseres repertoire, men formålene med dem kan variere meget. Som underviser skal du være klar over, hvad dit formål med at stille spørgsmål er, da det har stor indflydelse på dine studerendes læring.

Vil du eksempelvis anvende spørgsmål i din undervisning for at aktivere dine studerendes forhåndsviden om et bestemt emne? For at skabe en fælles forståelse i kommunikationen mellem dig som underviser og dine studerende? Eller ønsker du at stimulere dine studerendes refleksion eller udforskning af deres egen læringsproces? Ved at være tydelig omkring dit formål og tilpasse dine spørgsmål til formålet undgår du, at kommunikationen på holdet blokeres eller de studerendes deltagelse hæmmes.

Spørg som du ønsker svar

Du skal som underviser være opmærksom på, hvordan du stiller dine spørgsmål, da det påvirker, hvilke svar du får fra dine studerende. Der skelnes mellem fire forskellige kategorier af spørgsmål: faktaspørgsmål, spekulative spørgsmål, processpørgsmål og procedurale spørgsmål.

Faktaspørgsmål er lukkede spørgsmål, hvor du som underviser ønsker bestemte svar. Spekulative spørgsmål er spørgsmål, der inviterer dine studerende til en åben respons, hvor du ikke søger bestemte svar, men tillader meninger, hypoteser og idéer. Processpørgsmål udfordrer dine studerende til at reflektere over og artikulere deres egne læringsprocesser eller tænkemåder. Procedurale spørgsmål tillader dine studerende at kommentere på din organisering af undervisningen og kan fungere som feedback til dig som underviser.

Kategori

 

Formål

 

Eksempel

 

Faktaspørgsmål

Spørgsmål med et bestemt svarEks: Hvornår opstod dette paradigme?
Spekulative spørgsmålSpørgsmål der inviterer til en respons i form af ideer, meninger eller hypoteserEks: Hvorfor ses denne tendens?
ProcesspørgsmålSpørgsmål der beder de studerende artikulerer der egen tænkning eller læringsprocesEks: Hvordan kom du frem til dette?
Procedurale spørgsmålSpørgsmål der har med ledelsen og organisering af undervisningen at gøreEks: Hvad fik I ud af gruppearbejdet?

Opfølgning og timing kan ændre funktionen af spørgsmålene

Det er afgørende, hvordan du som underviser følger op på dine studerendes svar. Ved at følge op på spørgsmålene kan du uddybe de svar, som dine studerende kommer med og yderligere pege på væsentlige elementer i indholdet. Du kan ligeledes bruge forskellige sammenhænge i løbet af din undervisning til at forme funktionen af dine spørgsmål. I begyndelsen af undervisningen kan et spørgsmål aktivere dine studerendes forhåndsviden om et emne, hvor samme spørgsmål i slutningen af en lektion kan tjekke, hvad dine studerende husker fra undervisningen.

   

Overvej som underviser

 • Hvilket formål har du med at stille spørgsmål i undervisningen?
 • Hvordan ønsker du, at dine studerende svarer og hvordan tilpasser du dit spørgsmål hertil?
 • Hvornår i løbet af undervisningen stiller du spørgsmål?
 • Hvordan følger du op på dine studerendes svar?

  

      Videre læsning

      Alexander, R. (2006). Towards Dialogic Teaching: Rethinking Classroom Talk. Cambridge: Dialogos.

      Alexander, R. (2008). Culture, dialogue and learning: Notes on an emerging pedagogy. I N.

      Chin, C. (2007). Teacher questioning in science classrooms: Approaches that stimulate productive thinking. Journal of Research in Science Teaching 44, 815–843.

      Gamlem, S. M. (2014). Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget. Doktoravhandling. Det humanistiske fakultet. Universitetet i Stavanger. nr 217.

      Mercer & S. Hodkinson (Red.), Exploring talk in school: Inspired by the work of Douglas Barnes.

       

      Søg

      Preben O Kirkegaard

      Lektor Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier