Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Instruktorundervisning

Overblik

Der er forskellige traditioner for, hvordan instruktorundervisning varetages på forskellige uddannelser. Forventningsafstemning mellem instruktor og underviser samt kontakt til eventuelle med-instruktorer på faget er derfor væsentlig for at tilrettelægge instruktorundervisningen mest hensigtsmæssigt. Derudover er forventningsafstemning med de studerende og overvejelser omkring skabelse af klar struktur i tilrettelæggelsen af undervisningen relevant.

  

Forberedelse af instruktorundervisning

Instruktorundervisning planlægges ud fra forventninger og aftaler mellem fagets underviser og instruktorer. Instruktoren skal være orienteret i fagets læringsmål, pensum samt eksamensform, hvilket ofte er en selvfølge, da vedkommende sædvanligvis selv har gennemført det pågældende undervisningsforløb tidligere. Instruktorer vil derfor typisk have en god forståelse for, hvilke temaer der opleves vanskelige og har brug for større opmærksomhed i instruktorundervisningen. Det vil dog stadig være relevant at undersøge de studerendes forventninger til instruktorundervisningen. Derudover er det ligeledes relevant at undersøge de studerendes læringsforudsætninger, det vil sige deres interesser og kompetencer i forhold til undervisningsforløbet.

Instruktorundervisningen

I instruktorundervisningen skal de studerende arbejde aktivt med det faglige indhold. Dette kan tilrettelægges på mange forskellige måder fx med studenteroplæg, gruppediskussioner eller opgaveløsning. Måske er det meste allerede fastlagt via den indledende samtale med fagets underviser, og ellers skal instruktoren selv fastlægge disse aktiviteter ud fra den normale undervisning. Det er væsentligt at etablere en klar struktur i instruktorundervisningen, så de studerende ved hvad og hvorledes, der skal læres. Instruktoren skal kunne facilitere læring på tre forskellige niveauer:

 • Viden: at sikre vidensniveauet i undervisningen og skal kunne gøre denne viden forståelig for de studerende
 • Kunnen: at medvirke til transformationen af viden til en personlig kunnen hos den studerende
 • Gøren: at hjælpe den studerende til at bringe den pågældende viden i anvendelse.

At være ny instruktor

Som ny instruktor bliver det forventet, at man faciliterer aktiviteterne i instruktorundervisningen. Instruktoren er valgt ud, fordi vedkommende er dygtig til sit fag og derfor er i stand til at varetage denne opgave. Instruktoren er selv studerende og kan med fordel gøre sin rolle klar for de studerende, men kan fx ikke give dispensation for obligatoriske aktiviteter eller afholde en ekstra forelæsning om et svært emne – det er underviserens opgave. Mange nye instruktorer er bekymrede for, om de studerende forventer, at de skal kunne svare på alt, men dette er ikke forventningen. Relevante vanskelige spørgsmål kan sendes videre til den ansvarlige underviser eller evt. undersøges i fællesskab med de studerende i instruktorundervisningen.

 

Overvej som instruktor

 • Hvad forventer underviser af dit arbejde som instruktor?
 • Hvad forventer de studerende?
 • Hvordan kan du bruge dine egne erfaringer som tidligere studerende i faget i den nye rolle som instruktor?
 • Hvilke aktiviteter kan du igangsætte, som lader de studerende arbejde aktivt med det faglige med afsæt i netop deres forudsætninger?
 • Hvordan skaber du klar struktur i din undervisning?

  

Videre læsning

 • Hiim, H. and Hippe, E., 2007. Læring gennem oplevelse, forståelse og handling : en studiebog i didaktik. 2 edn. Kbh.: Gyldendal.
 • Meyer, H., 2005. Hvad er god undervisning? København: Gyldendal.
 • Wittek, L. & Brandmo, C. (2016). Om undervisning og læring. I H.I. Strømsø, K.H. Lycke & P. Lauvås (Red.). Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.
 • Ambrose, S.A., Bridges, M.W., DiPietro, M., Lovett, M.C. & Norman, M.K. (2010). How learning works. 7 research-based principles for smart teaching.
 • Dysthe, O. & Hertzberg, F. (2016). Skrive for å lære. Bruk av mikrooppgaver i undervisningen. I H.I. Strømsø, K.H. Lycke & P. Lauvås (Red.). Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.

 

Søg