Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Internationalisering af undervisningen

Overblik

Undervisningen på universitetet bliver i stigende grad internationaliseret gennem flere engelsksprogede fag og uddannelser, flere internationale studerende og undervisere. Udover dette er der et voksende behov for at uddanne studerende med interkulturelle kompetencer og globalt udsyn. Denne internationalisering af undervisningen giver nogle særlige vilkår, som aktiv inkluderende undervisning bør tage højde for.

  

   

Uddannelseskulturel og sproglig diversitet

Universitetets internationale uddannelser er ofte karakteriseret ved stor uddannelseskulturel og sproglig diversitet. Holdene består af studerende og undervisere med meget forskellige erfaringer og forventninger til undervisning og læring. Denne diversitet giver de studerende unikke muligheder for at udvikle deres interkulturelle kompetencer og de internationale dimensioner i deres fag. Derudover kendetegnes internationale uddannelser ved et undervisningssprog (engelsk), som for de fleste studerende og undervisere i Danmark er et fremmedsprog, og som de studerende ikke nødvendigvis har erfaring med at bruge i en akademisk sammenhæng. 

Interkulturelle udfordringer for undervisning og læring.

Der kan opstå udfordringer for undervisning og læring i en international sammenhæng, som både kan være sproglige og kulturelle. Det kan fx dreje sig om generelle akademiske kompetencer (akademisk læsning, skrivning, mundtlige oplæg), om undervisnings- og eksamensformer og om den danske uddannelseskulturs forventninger om selvstændighed og samarbejde mellem studerende i studie- eller projektgrupper. Forpligtende gruppearbejde er ukendt for mange studerende fra andre uddannelseskulturer, og både de danske og udenlandske studerende skal lære at udnytte deres forskelligheder i en fælles læreproces.

God inkluderende undervisningspraksis

For at opnå en vellykket internationalisering af undervisningsmiljøer med blandede studentergrupper er det vigtigt, at du som underviser fokuserer på inklusion og arbejder eksplicit og målrettet med de forskellige uddannelseskulturelle og sproglige forskelligheder, og de muligheder, som de byder. På den måde giver du alle studerende de bedste muligheder for at nå deres læringsmål og udvikle deres interkulturelle forståelse og kompetencer.

Konkrete ideer til undervisningspraksis i interkulturel undervisning:

 • at lære de studerendes forskellige akademiske, faglige og personlige ressourcer at kende.
 • at blande de studerende på tværs af forskellighederne.
 • at eksplicitere grundregler for gruppearbejde.
 • at understøtte de studerendes almene akademiske og faglige læring via mindre, eksamensrelevante øvelser med (peer) feedback.
 • at eksplicitere eksamensform og -bedømmelse.

Endelig er det vigtigt at have fokus på, hvordan de forskellige kulturelle og sproglige ressourcer kan bruges som aktiver på måder, der giver mening i undervisningen af faget.

  

  Overvej som underviser

  • Hvem er mine studerende – hvad er deres faglige, alment akademiske og personlige kompetencer og ressourcer? Er der nogle huller, jeg skal være opmærksom på?
  • Hvad er mine forventninger til mine studerende?
  • Hvordan kan jeg bedst eksplicitere mine forventninger, så de er tydelige for alle mine studerende?
  • Hvordan understøtter jeg de studerendes læring af både det alment akademiske og det faglige i løbet af undervisningen?
  • Hvordan bruger jeg kulturel og sproglig diversitet som ressourcer på måder, der giver mening i mit fag og for mine studerende?
  • Hvad er mine egne styrker og udfordringer i undervisningen – og hvordan kan jeg arbejde med disse?

    

           Videre læsning

           • Carroll, J. (2015) Tools for teaching in an educationally mobile world.
           • Lauridsen, K. M. & Cozart, S. M. (2015) Teaching and learning in the international classroom: quality principles and lessons learned from the IntlUni project. Internationalisation of Higher Education.
           • Leask, B. (2015). Internationalizing the Curriculum.
           • Leask, B. & J. Carroll (2013) Learning and Teaching Across Cultures. Good Practice Principles and Quick Guides. International Education Association of Australia (IEAA).

            

           Søg

             

             

           Karen M. Lauridsen

           Lektor Center for Undervisning og Læring